Enhedslisten foreslår markant løft til børnene i Aalborg Kommunes budget

 • Bedre forhold i skoler og institutioner og en styrkelse af den forebyggende indsats over for børn er en vigtig del af Enhedslistens ønsker forud for budgetforhandlingerne i Aalborg Kommune, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Vi vil fjerne en række forslag til forringelser i Magistratens budgetforslag og i stedet foreslå forbedringer. Vores børn skal have bedre – ikke dårligere forhold. Derfor foreslår vi at bruge næsten 40 millioner kroner til at styrke indsatsen overfor børn, fortsætter Per Clausen
 • Udover at rulle en række forringelser tilbage vil vi bruge 10 millioner ekstra til bedre normeringer i daginstitutionerne, 5 millioner til indførelse af modersmålundervisning samt flere midler til udsatte børn og børn i udsatte boligområder, fortsætter Per Clausen
 • Investering i børn er en investering i vores fremtid og i at give alle børn mulighed for udvikling og uddannelse. Der vil være en vigtig prioritet for Enhedslisten ved de kommende budgetforhandlinger, slutter Per Clausen.

Enhedslistens ønsker til forbedringer for børn i Aalborg Kommune:

 • Bedre normering i daginstitutionerne
  • 10 millioner
 • Fjernelse af besparelse på Hyldehaven
  • 0,4 millioner
 • Kulturelle tilbud til børn på skoler i udsatte boligområder
  • 1 million
 • Fjernelse af besparelse på dagtilbud
  • 1,9 million
 • Bortfald af besparelse på de tværgående forebyggende teams
  • 0,5 million
 • Fjernelse af besparelse på tværgående tilbud mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Socialforvaltningen
  • 1,2 million
 • Fjernelse af besparelse på kompensation ved sygefravær i folkeskolen
  • 2,5 million
 • Fjernelse af besparelse på PPR
  • 1,5 million
 • Fjernelse af besparelse på Uddannelsesvejledning
  • 0,5 million
 • Fjernelse af besparelse på Ungdomsskolen
  • 2,5 million
 • Fjernelse af takstforhøjelse på DUS
  • 6 millioner
 • Fjernelse af besparelse på understøttende undervisning
  • 2,4 million
 • Indførelse af modersmålundervisning
  • 5 millioner
 • Fjernelse af besparelser på pædagoger i undervisningen
  • 1,7 million
 • Fjernelse af besparelser på 2-sprogområdet
  • 1,5 million
 • Tilskud til børn fra skoler i udsatte boligområder til at gå i efterskole.
  • 1 million

I alt 39,6 mil.

Enhedslisten offentliggøre sin samlede finansiering af vores til forbedringer på tirsdag efter borgermødet mandag aften.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08