Enhedslisten med i Styregruppe for Sygehus Nord grunden

Nå det nye universitetshospital åbner i 2021 lukker Sygehus Nord. Det betyder, at vi allerede nu skal i gang med at udarbejde planer for dette område, hvor grunden ejes af Regionen og for grunden ved Gåsepigen, som Aalborg Kommune ejer.

Regionen har en interesse i at sælge grunden så dyrt, som muligt, fordi man skal bruge pengene som en del af finansieringen af det nye universitetshospital, mens byens borgere har en interesse i at dette område omdannes til et attraktivt byrum og at man bruger anledningen til at løse nogen af de trafikale udfordringer, der er i Aalborg. En række investorer er også interesseret i dette område og de store muligheder for at tjene penge, som der er i dette område.

På byrådsmødet i går vedtog man, at Aalborg Kommune indgår i et samarbejde med Regionen om at planlægge udviklingen for dette område. Aalborg Byråd udpegede også tre repræsentanter til den politiske styregruppe og her indgår Per Clausen fra Enhedslisten.

For os bliver det helt afgørende at sikre, at der tages hensyn til borgernes ønsker og interesser. Vi skal have en åben og inddragende proces. Der skal ikke kun tages hensyn til investorernes eller Regionens behov for at tjene penge.

Gruppeformand, Per Clausen