Enhedslisten opfordrer til at droppe forringelser for mennesker med handicap og deres familier

På Familie- og Socialudvalgets møde i Aalborg Kommune den 7. juni skal udvalget behandle en række forslag om forringelser for mennesker med handicap.

Læs forslagene til forringelser her.

  • Vi anerkender, at der er et økonomisk pres på udgifterne til mennesker med handicap, men vi vil alligevel opfordre Familie- og Socialudvalget til at afvise disse forringelser på servicen overfor disse mennesker og familier, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Der er tale om forringelser, som møder massiv kritik fra Handicaprådet, Landsforeningen Autisme og BeHov og som undergraver mennesker med handicaps ret til at få kompensation for de vanskeligheder handicappet giver dem. Vi skal jo ikke glemme, at mennesker med handicap har ret til en kompensation for deres handicap, som gør det muligt at levet et liv så tæt på et almindeligt liv, som muligt, fortsætter Per Clausen.
  • Forringelserne af serviceniveauet for familier til børn med handicap rammer ikke bare disse – i forvejen pressede familier – hårdt, men truer også den forebyggende indsats og kan derfor ende med at påføre kommunen øgede udgifter i fremtiden, siger Per Clausen.
  • Hvis Familie- og Socialudvalget fastholder disse forringelser, vil Enhedslisten kræve sagerne behandlet i Byrådet. Vi mener, at disse forslag kan få så alvorlige konsekvenser, at det samlede byråd bør tage stilling, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08