Enhedslisten siger nej til økonomiaftale i KL’s bestyrelse

  • Enhedslistens udgangspunkt for kommunernes forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi i 2021 var, at der skulle ske et løft af velfærden efter mange års nedskæringer og forringelser, ske er brud med budgetlovens sanktionsregime over for kommunerne og satses massivt på den grønne omstilling, udtaler Per Clausen, Enhedslistens medlem af bestyrelsen i Kommunernes Landsforening (KL).
  • Ingen af delene blev sikret i årets aftale. Reelt får kommunerne 1,5 milliarder kroner til at dække ekstra udgifter på mindst 2 milliarder til flere ældre og børn, det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Dermed er der lagt op til nedskæringer og forringelser i mange kommuner i budgetterne for 2021. Set i lyset af, at budgetlovens sanktionsmuligheder blokerer for, at kommunerne kan bruge de ekstra midler, som udligningsreformen gav kommunerne samlet set, på service, bliver budgetforhandlingerne i år ekstremt svære i kommunerne, fortsætter Per Clausen.
  • På den baggrund stemte Enhedslisten nej til resultatet i KLs bestyrelse. Hertil kommer, af miljø og klima overhovedet ikke prioriteres i aftalen. Ingen er i tvivl om, at løsningen af vores klimaudfordringer kræver en stor og aktiv indsats fra kommunernes side, ellers komme vi ikke i mål med målsætningen om en reduktion af CO2 udslippet på 70 procent i 2030. Desværre er økonomiaftalen endnu et eksempel på, at regeringen tilsyneladende slet ikke er klar til at levere den nødvendige indsats på dette område, slutter Per Clausen

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 37 50 08

Læs “Aftale om kommunernes økonomi for 2021” her.