Enhedslisten vil sikre velfærd og grøn omstilling

Enhedslisten forlod forhandlingerne om budgettet i Aalborg Kommune, da det stod klart, at vi ikke kunne komme igennem med vores forslag om at fjerne forringelserne for udsatte børn og unge.

Nu fremlægger vi ændringsforslag til budgettet, som viser, at det er muligt at fjerne forringelser for udsatte børn og unge, gennemføre forbedringer for blandt andet ældre og sikre investeringer i den grønne omstilling (blandt andet i cykelstier). Det kræver bare, at den politiske vilje er til stede.

Vi finder pengene ved hjælp af besparelser på eksterne konsulenter, kommunikation, ledelse og central administration, højere parkeringsafgifter samt en lavere vækst i nyansættelser til at behandle byggeansøgninger og lokalplaner og ved at prisen for at få en byggetilladelse og lignende sættes op. Hertil kommer, at vi foreslår at droppe opsparingen til en motorvej hen over Egholm og fra 2024 sætter skatten op med 0,1 procent.

Læs vores ændringsforslag her: Enhedslisten ændringsforslag Budget 2023 – 2026


Forslag til bemærkninger til budgettet fra Enhedslisten

Opsparing til Egholm-motorvejen suspenderes
Det var en forudsætning ved indgåelsen af Aalborg Alliancen, at Aalborg Kommunes økonomiske bidrag til motorvejsforbindelsen over Egholm skulle finansieres ved hjælp af en bedre udvikling i arbejdsløsheden end landsgennemsnittet. Da denne betingelse ikke er opfyldt og Aalborg kommune står i en vanskelig situation, hvor det er svært at finde midler til at undgå klare forringelser i den kommunale velfærd, droppes opsparingen på 30 millioner kroner om året i 20 år. Som konsekvens af denne beslutning frigøres der hvert år 30 millioner kroner til andre formål og de allerede opsparede 120 millioner kroner indgår som en styrkelse af Aalborg Kommunes likviditet.

SF og Enhedslisten


Ny bygning til Det Hem´lige Teater i forbindelse med Huset i Hasserisgade
Byrådet er, som vedtaget i forbindelse med budget 2022-2025, fortsat indstillet på, at der i overslagsårene 2027-2028 afsættes 2 x 10 mio. kroner til opførelsen af en ny bygning til Det Hem´lige Teater i forbindelse med Huset i Hasserisgade. Formålet er at sikre og styrke det scenekunstneriske vækstlag i sammenhæng med de øvrige aktiviteter i Huset og “KORMA”.

SF og Enhedslisten


Salg af parkeringshuse
Som et led i at skaffe midler til at investere i pendlerparkeringspladser i udkanten af Aalborg og Nørresundby, udarbejdes der en plan for at sælge et eller flere af de kommunalt ejede parkeringshuse. De indtægter, som Aalborg Kommune får på disse salg, bruges til at etablere pendlerparkeringspladser. Det tab i parkeringsindtægter, som dette salg medfører dækkes ind af en udvidelse af de områder i Aalborg Kommune, hvor der opkræves parkeringsafgifter og kan købes parkeringslicenser.

Enhedslisten