Enhedslisten støtter Samråds modstand mod lokalplan i Klarup

Enhedslisten stemte på mødet i By- og Landskabsudvalgets møde den 15. august imod et forslag til lokalplan, som tillader byggeri af boliger på Klarupvej.

Bilag til mødet: Lokalplan og indsigelser.

  • Det skyldtes, at vi er enige med Romdrup Klarup Samråd i, at vedtagelsen af denne lokalplan vil være i strid med byudviklingsplanen for Romdrup og Klarup. Af denne udviklingsplan fremgår det klart, at muligheden for byudvikling skal være udnyttet i en række andre områder i Klarup, før det område, som denne lokalplan omfatter, skal sættes i spil. Ingen af disse områder er i dag udviklet, udtaler Per Clausen.
  • For Enhedslisten er det helt afgørende, at den rækkefølge for Klarups udvikling, som fremgår af byudviklingsplanen fastholdes. Byudviklingsplanen blev vedtaget efter en meget omfattende inddragelse af borgerne i området og jeg er derfor skuffet over, at flertallet i By- og Landskabsudvalget uden videre opgiver den rækkefølge for udviklingen, som var en vigtig del af udviklingsplanen, fortsætter Per Clausen.
  • Dermed fastholder flertallet en linje, som betyder, at det er investorerne og markedskræfterne, som bestemmer byudviklingen i Aalborg Kommune – ikke borgerne. Det synes jeg er ærgerligt. I denne sag er der jo ikke nogen vigtige fælles kommunale eller samfundsmæssige i interesser, som forhindrer, at man lytter til borgerne – kun hensynet til markedskræfterne og investorerne, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Telefon: 31 67 50 08