Enhedslistens bud på en visionær kommunal plan for udviklingen af Sygehus Nord-grunden.

 • Der skal gennemføres en åben, gennemskuelig og demokratisk proces med inddragelse af borgerne i Aalborg, før Aalborg Kommune forpligter sig i forhold den nye ejer af grunden. Det er borgerne i Aalborg, som skal bestemme, hvordan Sygehus Nord-grunden skal udvikles – ikke investorerne.
 • Som et led i denne proces igangsættes der en åben idekonkurrence, hvor alle har mulighed for at deltage.
 • Sygehus Nord grunden er en del af Reberbanegade-kvarteret og Vestbyen. Kvaliteterne og identiteten i Reberbane og Vestbyen skal være et mål for det nye på Sygehus Nord-grunden. Der skal være liv, ungdom multikultur og bymiljø. Disse kvaliteter skal sikres, men gerne i en ny form.
 • Der skal skabes en multikulturel bydel som alternativ til Midtbyen. Der ska være street food, street art m.v. Et sted for unge familier, hvor byen er ”ufarlig” for børn. Et identitetsfyldt sted hvor det er godt at vokse op og høre til. Et sted hvor der også er plads til leg og kreative oplevelser
 • Omdannelse, renovering og nybyggeri skal ske på en miljømæssig og klimamæssig bæredygtig måde. Det betyder, at de miljømæssige og klimamæssige konsekvenser af en evt. nedrivning af højhuset og opførelsen af et nyt byggeri på grunden skal analyseres, inden der eventuelt træffes beslutning om dette. Her skal en analyse af mulighederne for at lade det eksisterende højhus indgå i planerne for området, også inddrages.
 • Det eksisterende højhus kan indrettes med en cafe/restaurant på den øverste etage og taget. De to underetager kunne indrettes til aktiviteter for Vestbyens borgere. Her kunne etableres kreative virksomheder, øvelokaler, hobbylokaler, mødelokaler, recykling, værksteder, byttelokaler m.v. I stueetagen kunne der også etableres restaurationer, cafeer mv. Resten af højhuset kunne indrettes til (billige) boliger til bofællesskaber, singler, ældre og børnefamilier. Man kunne også overveje at etablere et plejehjem på et par etager.
 • Foran højhuset kan skabes en smuk plads med legeplads.
 • De gamle bevaringsværdige sygehusbygninger i området skal bevares.
 • Der skal etableres boliger, som mennesker med almindelige og lave indkomster kan betale.
 • Boligerne skal etableres som relativt små lejligheder med gode fælles faciliteter og plads til fælles aktiviteter. Der skal være gode muligheder for etablering af bofællesskaber.
 • Bebyggelsesprocenten skal holdes nede, så det kan blive plads til en bypark i området og grønne oaser i området. Det grønne skal være en gennemgående mulighed for ophold, leg og rekreation.
 • Reberbanegade kvarterets særlige karakter skal respekteres og dele af Reberbanegade skal omdannes til gågade med adgang for cykler.
 • Tunnelen over til Urbansgade bør åbnes op for offentligheden. Her kunne etableres små atelier i de mange lokaler, der støder op til tunnelen og denne kunne udsmykkes med kunstværker.
 • Der bør etableres en cykelsti fra Kulturbroen til Reberbanegade og området ved Gåsepigen.
 • Parkeringspladser på overfladen skal nedlægges og erstattes af underjordisk parkering i det omfang, det er nødvendigt.
 • På det område, som i dag benyttes til parkeringspladser ved Urbansgade og Gåsepigen, kan der etableres en park-legeplads eller torvehaller