Enhedslistens initiativer under COVID 19 – Aalborg

OBS
Der afholdes åbent medlemsmøde, tirsdag den 7. april klokken 18.30 – 19.30

Gå til mødet her (klik)

Selvom mødeaktiviteten i Aalborg Kommune har været forholdsvis begrænset her under COVID 19, har vi taget en række initiativer i løbet af de sidste 3 uger.

Støtte til beskæftigelsen
Vi var således de første, der kontaktede borgmesteren med henblik på at få fremrykket betalingen af kommunens regninger til de mindre virksomheder i Aalborg, som COVID 19 og den forholdsvis dramatiske nedlukning af samfundet, satte i en meget vanskelig situation. Det blev hurtigt realiseret. Det blev dog udvidet til at omfatte alle de virksomheder, som Aalborg Kommune benytter sig af. Som formand for forsyningsvirksomhederne sørgede Lasse for, at disse tog samme initiativ.

Vi var også tidligt ude med forslag om at fremrykke anlægsinvesteringer for at få gang i beskæftigelsen igen. I første omgang blev opgaver rykket frem i 2020, men i forlængelse af KL’s aftale med regeringen om at droppe anlægsloftet for 2020 og give kommunerne mulighed for at lånefinansiere fremrykningen af anlægsopgaver til 2020, var vi med til at sikre, at Aalborg Kommune udnytter disse muligheder maksimalt og forsøger at fremrykke anlægsopgaver for 400 millioner kroner. Vi fik sikret os, at der skal fokuseres på investeringer, som kan medvirke til at løse klimaudfordringerne og fremme den grønne omstilling. Den konkrete udmøntning af denne beslutning medvirker vi aktivt i.

Suspension af 225 timers regel
Vi foreslog, at Aalborg Kommune suspenderede 225 timers reglen for kontanthjælpsmodtagere. Det gjorde Aalborg Kommune med henvisning til, at det var en naturlig konsekvens af den situation på arbejdsmarkedet, der var opstået med COVID 19 og de beslutninger omkring rådighed m.v., som der i den anledning var taget, men desværre satte Beskæftigelsesministeriet i første omgang en stopper for dette, da de meddelte, at 225 timers reglen ikke var suspenderet. Enhedslisten har fortsat sit arbejde i folketinget for, at få denne regel suspenderet.

Sikring af hjemløse og udsatte borgere
I forhold til de hjemløse og udsatte borgere sikrede vi os i første omgang, at der var sikkerhed for, at der var en seng til alle, som havde brug for det og at der stadig var de relevante tilbud til disse borgere. Efterfølgende foreslog vi, at hjemløse og andre udsatte borgere fik same tilbud om en test for COVID 19, som de får i København og Århus. Aalborg Kommune tog kontakt til Region Nordjylland og man blev relativt hurtigt enig om at etablere et sådant tilbud.

Løsninger for voldsramte kvinder
På landsplan opstod der et voldsomt pres på kvindekrisecentrene, som flere steder blev fyldt op i såt stor udstrækning, at kvinder blev afvist.. Vi spurgte ind til forholdene i Aalborg og selvom der var fyldt op på Krisecenteret i Aalborg, var der ledige pladser på de andre krisecentre i Nordjylland, som man henviste til. På Krisecenteret for mænd var der stadig ledige pladser.

Udsatte børn, familier og ældre
I Aalborg Kommune besluttede man den 11.3.2020 at stoppe for fysisk samvær mellem anbragte børn og deres forældre for at begrænse smittespredningen. Jeg henvendte mig på den baggrund til Rådmanden, da jeg mente, at det var en meget indgribende beslutning. Man har efterfølgende med henvisning til, at nedlukningen af Danmark blev forlænget til efter påske besluttet at ændre praksis, sådan at forældrene igen får mulighed for fysisk samkvem.  

Jeg har også spurgt ind til, hvordan Aalborg Kommune forholder sig til at sikre, at børn, der er i målgruppen til nødpasning af sociale årsager, reelt får dette tilbud. Aalborg Kommune har udarbejdet nogle procedurer med en aktiv indsats, hvis det vurderes, at det er nødvendigt.

Jeg har fået flere henvendelser omkring anvendelse af værnemidler ved besøg af hjemmehjælpen. På baggrund af det svar jeg fik, konkluderede jeg, at der var rimeligt styr på dette.

Fokus på socialt udsatte, beskæftigelse og grøn omstilling
Alt i alt har vi forsøgt at holde et vågent øje med, hvordan Aalborg Kommune håndterer situationen særligt i forhold til socialt udsatte borgere og arbejdet for, at Aalborg Kommune medvirker aktivt til at få gang i beskæftigelsen igen og at det sker på en måde, hvor der tages fat på at løse klimaudfordringerne og den grønne omstilling.

Det har vi oplevet stor forståelse for og støtte til. Andre har dog også prioriteret helt andre sager meget højt. Venstre har således brugt meget tid på at kræve Aalborg Kommunes genbrugspladser åbnet, således at husejerne kunne komme af med deres haveaffald. Vi har indtaget det standpunkt, at vi ikke opfattede dette, som en såkaldt kritisk og vigtig opgave og har derfor støttet den nedlukning, som KL anbefalede. Da denne anbefaling blev ændret har vi selvfølgelig medvirket til at få genbrugspladserne genåbnet.

Per Clausen