Enhedslistens valgkampstøtte – kommunalvalget 2021

Økonomisk oversigt for Enhedslisten Aalborgs kommunalvalgkamp 2021

Vi har på generalforsamlingen i Enhedslisten Aalborg i foråret 2021 afsat 250.000 kr  til valgkampsaktiviteter og 80.000 kr. til valgkampsbutik på Bredegade 10, 9000 Aalborg. 

I alt har afdelingen afsat 330.000 kr. til kommunalvalgkamp. 

Vores valgkampsregnskabet er endnu ikke godkendt revisor og af generalforsamlingen. Når det er sket kommer det også på hjemmesiden

Økonomisk støtte: 

Vi har fået økonomisk støtte i 2021 fra vores byrådsmedlemmer i form af partiskat

  • Per Clausen har betalt 173.264 kr. 
  • Lasse P.N. Olsen har betalt 142.803 kr.
  • Anna Aaen har betalt 35.173,94 kr.

I alt partiskat 351.240,94 kr.

Vi har også fået økonomisk støtte fra 3F Aalborg i forbindelse med kommunalvalgkampen. De har støttet vores kandidater Morten Guldhammer og Jens Svarre-Ankjær. Begge er også medlem af 3F Aalborg. 

  • Morten Guldhammer har fået 9.637,50 kr. 
  • Jens Svarre-Ankjær har fået 10.000 kr. 

I alt støtte fra 3F Aalborg 19.637,50 kr. 

I alt støtte fra 3F Aalborg og indbetalt partiskat 370.878,44 kr. 

Ikke-økonomisk støtte:

Torben Nielsen fra TN Udvikling stillede tre grunde til rådighed, hvor vi kunne hænge banner op. Dog måtte vi ikke hænge banner op et af stederne pga. budskabet på banneret. Det andet sted blev banneret fjernet pga. budskabet. Den sidste sted måtte banneret gerne blive hængende.

Stederne var Skelagervej v. Porsvej, Østre Alle v. Dag Hammarskjølds Gade og Hobrovej 614. Det var på Hobrovej at banneret blev hængende. 

Vi har ikke kunne fastsætte værdien af ovennævnte grunde til banner, men det er vores vurdering, at det har en stor markedsføring værdi og dermed også stor økonomisk værdi.

Regler for partiskat i Enhedslisten: 

Alle medlemmer af Enhedslisten der modtager honorar/vederlaget betaler partiskat på 1/3 af bruttobeløbet f.eks. valgtilforordnede, bestyrelsesposter, domsmænd m.fl.

Medlemmer som er fuldtidsansat via valg gennem Enhedslisten  f.eks. rådmand og folketingspoliker indbetaler partiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København.  Honorar som kommer oveni en faglært metalarbejders løn i København indbetales fuldt ud som partiskat.

Du kan se vores regnskaber og budgetter fra 2013 og frem her.