Enig afvisning af arbejdstidsaftale for pædagoger i folkeskolen

På byrådsmødet den 20. april afviste alle de øvrige partier Enhedslistens forslag om at Aalborg Kommune skulle gå i forhandlinger med BUPL om en arbejdstidsaftale for pædagogerne i folkeskolen i lighed med den aftale, som Aalborg Kommune har indgået med Aalborg Læreforening.

I forbindelse med vedtagelsen af en ny model for tildeling af ressourcer til skolerne i Aalborg Kommune har det vist sig, at der er meget stor forskel på det antal undervisningstimer lærere har i løbet af et år og det antal undervisningstimer pædagogerne har i den understøttende undervisning. Dette bekræfter – efter Enhedslistens opfattelse – at BUPL har ret, når de fremfører, at pædagogerne i skolerne i Aalborg Kommune har et alt for stort arbejdspres. Denne udfordring kan løses gennem forhandlinger om og indgåelse af en arbejdstidsaftale for pædagogerne i folkeskolen.

Forhandlinger om optagelse af en lokalaftale om arbejdstiden vil i øvrigt ligge i naturlig forlængelse af den den centrale overenskomst på området, hvor parterne opfordres til at optage forhandlinger om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler.

BUPL har flere gange anmodet om forhandlinger om en lokal arbejdstidsaftale. Anmodningerne er desværre indtil nu blevet afvist af Aalborg Kommune. Derfor tog Enhedslisten sagen op i byrådet. Desværre forgæves.

Da vi første gang foreslog en arbejdstidsaftale med lærerne, var det kun SF, der stemte for. Senere vedtog et enigt byråd, at støtte indgåelsen af en sådan. Så vi fortsætter arbejdet.

Hvad var argumenterne imod. Ja det kan du se her.

Per Clausen
Gruppeformand