Etabler et Klimaborgerting i Aalborg Kommune

  • Per Clausen

    Folkeligt engagement og deltagelse er helt nødvendig, når vi skal komme i mål med den grønne omstilling. Derfor støtter Enhedslisten “Den Grønne Studenter Bevægelsen” (DGSB) forslag om, at der oprettes et Klimaborgerting i Aalborg.
    Dette Klimaborgerting skal i løbet af et halvt år komme med svar på, hvilke forandringer, der skal ske i Aalborg, hvis vi inden 2030 skal reducere vores CO2 udslip med 70 procent, udtaler Per Clausen, Miljø- og Energirådmand i Aalborg (Enhedslisten).

  • Borgertinget består af et antal borgere, som udgør et tværsnit af kommunens borgere, sådan at Borgertinget repræsenterer alle grupper i befolkningen. Derfor sker udpegningen også ved lodtrækning. Borgertinget skal have ekspertinput udefra, sådan at det får mulighed for at diskutere sig frem til kloge løsninger, fortsætter Per Clausen.
  • Det vil stadig være byrådet, som træffer de politiske beslutninger, men byrådet skal forpligte sig til at behandle alle forslag og indstillinger fra Borgertinget, sådan at borgene oplever, at deres arbejde og engagement tages alvorligt. På den måde kan vi leve op til sloganet om, at vi i Aalborg skaber udviklingen sammen og i fællesskab, slutter Per Clausen.

Yderligere Kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08


Den Grønne Studenterbevægelse Aalborg
aalborg@dgsb.dk
Pressekontakt: Rosanna Børsting
Telefon: 26 24 78 28
Facebook