Møde i valgkampsgruppen

kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 19/10/2020
18:00 - 20:00

Lokation
Haraldslund bibliotek

Kategori Ingen Kategori


Dagsorden for møde i valgkampsgruppen, mandag d. 19. oktober kl. 18.00 i
Haraldslund.

1. Formalia
Ordstyrer
Referent
Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden

2. Opfølgning på kommunalt budget aktiviteter

3. Kommissorium og budget
Forslag til kommissorium og budget sendes ud  inden mødet
– Forslag om seminar om facebook og videoproduktion (se mail fra Rasmus)

4. Planlægning af fremstød
Vi snakkede om på mødet d. 9. september, at vi skulle lave flere fremstød/kampagner.
Vi skal have valgt emner og hvornår vi skal lave fremstødene.

5. Evt. /Næste møde