Rundringning – kommunaltvalg

kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 20/05/2020 - 02/06/2020
Hele dagen

Kategori Ingen Kategori


Kære medlem 

For at forberede os til kommunalvalget i november 2021 og for at få input til vores kommunalpolitiske arbejde, vil vi i den kommende tid ringe rundt til alle vores medlemmer.

Rundringningen tager udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

•    Hvad synes du, er godt i Aalborg kommune?
•    Hvad skal forbedres?
•    Hvad synes du, er de vigtigste emner ifm. kommunalpolitik?
•    Har du inputs til, hvilke mærkesager Enhedslisten skal prioritere til kommunalvalget 2021?
•    Er du aktiv i foreninger/græsrodsbevægelser? (f.eks. samråd, skolebestyrelse, klimabevægelse, Danmarks naturfredningsforening, fagbevægelse osv.)?
•    Er du interesseret i at være kommunalpolitisk aktiv?

Det er ikke sikkert, at vi når at ringe til alle. Vi har pt. 297 medlemmer, men vi vil prøve at nå at ringe til så mange som muligt. Du er også velkommen til at skrive tilbage med svar på spørgsmålene. Du kan skrive til Rasmus på rasmusf@enhedslisten.dk.

OBS: Vi ringer ikke til medlemmer, som tidligere har tilkendegivet, at de ønsker at være passive medlemmer og ikke vil kontaktes. De er selvfølgelig velkomne til at svare på spørgsmålene og sende dem til Rasmus.

Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe (KBG) vil samle op på besvarelserne og tage initiativ til aktiviteter på baggrund af rundringningen.
Beslutningen om, hvilke mærkesager vi skal have til kommunalvalget vil blive taget på generalforsamlingen i 2021.

Kommunalpolitik i Enhedslisten Aalborg

Kommunalvalget skal holdes i november i 2021. Ved sidste kommunalvalg i 2017 fik vi valgt to personer til byrådet; Lasse. P.N. Olsen og Per Clausen. Du kan via linket se, hvilke udvalg og poster de har i byrådet:
https://aalborg.enhedslisten.dk/kommunalvalget/byraadet/byraadsmedlemmer/

Der er på generalforsamlingen valgt en baggrundsgruppe for det daglige kommunalpolitiske arbejde. Byrådsmedlemmerne indgår også i baggrundsgruppen, som holder møde ca. 1 gang om måneden. Derudover er der også løbende debat og sparring på deres interne fællesmail. Se mere om baggrundsgruppen her: https://aalborg.enhedslisten.dk/den-kommunalpolitiske-baggrundsgruppe-har-brug-for-dig/

Du kan også læse baggrundsgruppen arbejdsplan for 2019 og deres beretning for 2018 på vores hjemmeside:
https://aalborg.enhedslisten.dk/referater/

Vi har endnu ikke valgt spidskandidater til kommunalvalget. Det vil vi efter planen gøre på generalforsamling i 2021.

Rød-grønne hilsner

Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe i Enhedslisten Aalborg