Fælles skoleledelse – og Enhedslisten

Strider forslaget om fælles ledelse ikke mod Enhedslistens principielle skolepolitik har flere spurgt om. Det mener jeg ikke.

Vi har i Aalborg Byråd på skoleområdet arbejdet ud fra følgende sigtepunkter:

  • Flere penge til lærere og pædagoger. Det har vi gjort for at skabe en bedre skole for børnene, men vi har også fokus på at skabe gode arbejdsvilkår for medarbejderne.
  • Vi har haft fokus på dannelse og trivsel som afgørende elementer i skolen og opfatter læring som en delmængde i dette. Dette ønsker vi også skal sætte sig igennem i skolernes evaluering af elevernes resultater, medarbejdernes arbejde og skolens resultater.

I forlængelse af dette har vi arbejdet for at få fjernet de obligatoriske test og få mindre fokus på karakterer.

  • Vi har arbejdet for at fokus i skoleledelsen i Aalborg Kommune skulle være på udviklingen af selvstyrende teams, stærke faglige fællesskaber, selvledelse og sidemandsoplæring. Vi har arbejdet for at sikre, at der både er lærere og pædagoger i skolernes ledelser.

I forlængelse af dette har vi arbejdet for, at der blev flyttet ressourcer fra ledelse til lærere og pædagoger og ressourcer fra den centrale forvaltning ud på skolerne.

  • Desværre har vi kunnet konstatere, at der ude på skolerne er blevet flyttet relativt mange penge, som var bevilliget til lærere og pædagoger, over til drift og ledelse. Det håber vi, at vi har fået mere styr på med den nye ressourcefordelingsmodel.
  • Samtidig har vi understøttet en udvikling, hvor der kom mere fokus på de indsatser i den centrale forvaltning, som understøtter arbejdet ude på skolerne.

I forlængelse af dette har vi arbejdet på at reducere de opgaver skolelederne skulle bruge væk fra skolen (i forhold til forvaltning, klyngesamarbejde m.v.). Det var også en af grundene til, at vi stemte imod at sende alle kommunens skoleleder på et meget tidskrævende efteruddannelsesforløb finansieret af AP Møller.

Vi har arbejdet for, at der kom flere ressourcer til skoler med mange elever med sociale udfordringer – samtidig med at vi fastholdt en økonomi i de små skoler, som sikrede deres fortsatte udviklingsmuligheder. Det lykkedes ved forhandlingerne om en ny ressourcefordelingsmodel, men det også har betydet, at nogen af de store skoler i Aalborg med mange elever er hårdt presset på ressourcerne – selvom udgifterne pr. elev i Aalborg er høje sammenlignet med andre kommuner. Der ændrer forslaget om fælles ledelse ikke på. Til gengæld har vi – i modsætning til landets øvrige kommuner – bevaret de små skoler og det er vigtigt for os.

  • Vi er i imod at nedlægge skoler, som forældrene stadig bakker op om og mener at skoler er vigtige for at sikre udviklingsmulighederne, bosættelse m.v. i de små samfund.

Budgetforslaget for 2020 indeholdt en lang række besparelser på en række vigtige områder. Vi gik ind i forhandlingerne for at få fjernet dem, som ramte de vigtige velfærdsområder. Det lykkedes stort set og derfor var vi med i budgetforliget. I den sammenhæng foreslog vi både besparelser på den centrale skoleforvaltning og på ledelse ude på skolerne. Det sidste skyldtes ikke mindst, at man på mange skoler lokalt havde flyttet penge fra pædagoger og lærere over på ledelse. Denne udvikling ville vi stoppe. I den endelige aftale indgik både besparelser på den centrale forvaltning og ledelsen ude på skolerne.

Det vi diskuterer lige nu, er den del, der vedrører fælles skoleledelse.

Vi vil kun etablere fælles ledelse der, hvor det giver mening. Derfor har vi også sagt, at det ikke skal være besparelsen på 3 millioner, som er styrende for arbejdet. Den besparelse, vi ikke finder her, finder vi andre steder og der skal ikke spares på andet end ledelse i forbindelse med denne besparelse.

  • Afgørende for os har det været, at denne proces ikke fører til skolelukninger og derfor skal det i praksis være lige så svært at lukke skoler, som har fælles ledelse, som andre skoler.

Vi mener, at fælles ledelse kan styrke de små skoler ved at give mulighed for at trække på lærere med linjefagskompetence til de fag, hvor man ikke selv har lærere med de kompetencer, skabe nye og større faglige fællesskaber, dele vikarer og udvikle bedre administrative systemer og rutiner.

Processen skal give mere ledelse tæt på medarbejdere, elever og forældre – ikke mindre

  • Vi vil i processen have sikkerhed for at forældre, medarbejdere og elever på de små skoler fortsat sikres indflydelse på skolernes udvikling. Det skal sikres, at de små skoler under en fælles ledelse ikke økonomisk udhules.
  • Vi skal have sikret, at de små skoler stadig kan være en aktiv del af lokalsamfundet.
  • Vi har været med til at sikre, at skolebestyrelserne inddrages, inden vi i Skoleudvalget beslutter, hvilken model, vi sender til høring. For os er høringsprocessen også vigtig. Intet er afgjort før den er gennemført.

For mig hænger denne tilgang til diskussionen om fælles ledelse godt sammen med vores generelle politik på skoleområdet.

Per Clausen, gruppeformand, Enhedslisten i Aalborg Byråd.

Deltag i vores onlinemøde, den 30. april klokken 20 – 21


Læs andre indlæg på hjemmesiden om emnet: