Aalborg https://aalborg.enhedslisten.dk Enhedslisten Wed, 04 Jul 2018 06:17:52 +0000 da-DK hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.7 Gratis færgeforbindelser i Aalborg Kommune https://aalborg.enhedslisten.dk/gratis-faergeforbindelser-i-aalborg-kommune/ Wed, 04 Jul 2018 06:17:52 +0000 https://aalborg.enhedslisten.dk/?p=6821
 • Enhedslisten er enig med samrådene i Hals, Ulsted, Hou og Gandrup i, at vi kan udnytte forbindelsen mellem Hals og Egense bedre til at aflaste trafikken over Limfjorden og understøtte udviklingen i dette område. Derfor vil vi have undersøgt muligheden for at gøre transport med denne forbindelse gratis og etablere flere forbindelser i myldretiden, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Ved at gøre transporten helt gratis kan vi spare udgifterne til billetsalg og administration af denne. Vi vil i denne forbindelse også have undersøgt mulighederne for at få rejser med Egholm -færgen gjort gratis, fortsætter Per Clausen.
 • Den planlagte færgeforbindelse mellem Stigsborg og Aalborg må også være gratis, hvis den skal kunne fungere som et bindeled mellem kvarteret på Stigsborg og Aalborg og reelt blive et alternativ til Limfjordsbroen for cyklister. Her vil vi imidlertid også have undersøgt muligheden for at etableres bro. På den måde kan vi også undgå ventetider og dermed gøre denne forbindelse endnu mere attraktiv, slutter Per Clausen
 • Yderligere kommentarer:
  Per Clausen
  Tlf. 31 67 50 08

  ]]>
  Ny cykel- og gangbro over Limfjorden https://aalborg.enhedslisten.dk/ny-cykel-og-gangbro-over-limfjorden/ Wed, 04 Jul 2018 06:02:57 +0000 https://aalborg.enhedslisten.dk/?p=6818
 • Vi har brug for en samlet plan for at forbedre mulighederne for at krydse fjorden for kollektiv trafik, cyklister og gående. Som et led i den bør der etableres en cykel- og gangbro mellem Stigsborg og Aalborg. Ideen om at etablere en færgeforbindelse her, er sådan set god nok, hvis den bliver gratis, men en reel løsning kræver en bro, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten.
 • En sådan bro vil give Stigsborg-området et markant løft og derfor vil det være naturligt, hvis udviklingsselskabet for området er med til at finansiere denne bro. En bro vil også gøre det muligt, at børn fra Midtbyen kan bruge den nye skole på Stigsborg, fortsætter Per Clausen.
 • Den kollektive trafik over fjorden kan forbedres ved at etablere en +bus linje fra Vodskov til Svenstrup. Hvis vi også får etableret en eller to stationer i i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup på nærbanen og en cykel- og gangbro kan vi få et markant løft i både den kollektive trafik og for de gående og cyklende borgere i Aalborg. Det er vejen frem, slutter Per Clausen.
 • Yderligere kommentarer:
  Per Clausen
  Tlf. 31 67 50 08

  ]]>
  Vi har ikke brug for mere, men mindre biltrafik https://aalborg.enhedslisten.dk/vi-har-ikke-brug-for-mere-men-mindre-biltrafik/ Wed, 04 Jul 2018 05:43:40 +0000 https://aalborg.enhedslisten.dk/?p=6815 Vi har ikke brug for mere, men mindre biltrafik, hvis vi skal løse de udfordringer vores klima og miljø står over for. Samtidig ser vi overalt i verden, hvordan nye motorveje og udvidelser af de eksisterende ikke løser trængselsproblemerne, men bare skaber mere bilkørsel og flere problemer.

  Derfor afviser Enhedslisten en 3. limfjordsforbindelse hen over Egholm og andre tiltag, som vil føre til en markant stigning i biltrafikken. I stedet for at bruge 1 milliard fra Aalborg Kommunes kasse, som foreslået af Venstre til dette, fremlægger, stiller Enhedslisten en række konkrete forslag til de kommende budgetforhandlinger, som vil reducere behovet for at bruge biler til transport af mennesker og gods og forbedre vilkårene for den kollektive trafik, gående og cyklende.

  • I forlængelse af etableringen af en +bus linje fra Vestbyen til det nye universitetshospital tages der initiativ til etablering af en tilsvarende fra Vodskov til Svenstrup, som føres igennem det nye kvarter på Stigsborg.
  • Nye stoppesteder for nærbanen nord for Aalborg i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup.
  • Etablering af flere vigespor på jernbanen i Vendsyssel, så der kan blive bedre mulighed for øge togdriften både for passagerer og gods og andre initiativer, der kan flytte mere gods over på skinner og vand.
  • En systematisk indsats for at sprede myldretidstrafikken. Aalborg Kommune og regionen kan gå i spidsen med fleksible mødetider og drøfte problemstillingen med de faglige organisationer og private virksomheder.
  • Give bedre muligheder for hjemmearbejde
  • Understøttelse af mere samkørsel
  • Etablere en broforbindelse for cykler og gående mellem Stigsborg og Aalborg og indtil denne er etableret sikre gratis færgetransport her.
  • Gøre anvendelse af færgen mellem Hals og Egense gratis.

  Per Clausen
  Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd
  Vestre Fjordvej 34
  9000 Aalborg

  ]]>
  Mere liv på Frederiks Torv https://aalborg.enhedslisten.dk/mere-liv-paa-frederiks-torv/ Wed, 04 Jul 2018 05:21:19 +0000 https://aalborg.enhedslisten.dk/?p=6806 Enhedslistens forslag til aktiviteter på Frederikstorv

  Det var et rigtig godt initiativ at fjerne bilerne fra Frederikstorv, men det står også klart, at det kræver en aktiv indsats for at skabe liv på pladsen. I Enhedslisten har vi drøftet situationen og er kommet frem til nedenstående forslag, som vi har sendt til Midtbyens Samråd til inspiration, udtaler Per Clausen , gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.

  • Politisk cafeer på tværs en gang om måneden eller hver anden hvor de forskelige partier har bod og hvor hver parti holder en tale om et emne
  • Loppemarked hvor de frivillige organisationer sælger loppevarer og en bod med oplysninger om deres arbejde.
  • Talent aften hvor du kan komme og spille synge et numre.
  • Byttemarked af planter, bøger værktøj tøj mm men kun ren bytte.
  • Børne loppe marked hvor der bliver byttet legetøj og forældre bytter børnetøj.
  • Multikulturelt præsentation af foreninger og køb af etniske mad smagsprøver til rimlige penge
  • Fællesspisning hvor du kommer med din mad deler får og spiser med andre.

  Yderligere kommentarer:
  Per Clausen
  Tlf: 31 67 50 08

  Aalborg Kommunes visioner

  Aalborg Midtby Samråd på Facebook

  ]]>
  Kamp om fælles værdier udløste solidaritet https://aalborg.enhedslisten.dk/kamp-om-faelles-vaerdier-udloeste-solidaritet/ Tue, 12 Jun 2018 06:12:12 +0000 https://aalborg.enhedslisten.dk/?p=6784 OK18 handlede ikke kun om løn og arbejdstid, men også om værdier – om vores fælles velfærd. Derfor lykkedes det at udløse solidaritet og at afvise arbejdsgivernes krav, mener Aalborg-professor, Henning Jørgensen.

  Henning Jørgensen er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Carma, Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet.

  Artikel i dagbladet Arbejderenden 8. juni 2018. Bringes med tilladelse.

  Nu har lærere, pædagoger, sygeplejersker og alle andre offentligt ansatte stemt om resultatet af overenskomstforhandlingerne. Med en historisk høj stemmeprocent har et massivt flertal sagt ja til de nye overenskomster, de skal arbejde efter de næste tre år.

  Forudsætningen for at opnå resultater er solidaritet i fagtoppen og blandt medlemmerne, og at den understøttes af aktiviteter.

  Men hvad står tilbage, når man kigger på et overenskomstforløb, der også på andre måder har været historisk.

  – Jeg synes solidaritetsbegrebet er et rigtig godt sted at starte og slutte, hvis vi skal se på fortællingen om OK18, og hvad der står tilbage, siger Henning Jørgensen til Arbejderen.

  Henning Jørgensen er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Carma, Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet.

  >>LÆS OGSÅ: “Det vigtigste resultat er det stærke sammenhold”

  – Solidaritetspotentialet ligger dybt i folk. Danske lønmodtagere vil gerne fagbevægelsen. De tænker ikke individualistisk eller i snævre økonomiske baner, fastslår professoren.

  Solidariteten vokser

  Han har haft en finger med i spillet i flere undersøgelser, der dokumenterer, at danske lønmodtagere – stik mod dommedagsprofetier – gerne vil fællesskabet. Den seneste undersøgelse blev offentliggjort i oktober 2015. Generelt udtrykker alle aldersgrupper i undersøgelsen den højeste tilslutning og opbakning til fagbevægelsen nogensinde, men især blandt unge lønmodtagere i alderen 21 til 30 år har holdningen ændret sig markant. Hele 82 procent af dem mener, at fagforeninger er nødvendige for, at deres interesser bliver varetaget. I 2002 var dét tal 69 procent. Ligeledes er solidaritet med kollegerne blevet et vægtigt argument for at melde sig ind i en fagforening. I 2002 var det kun hver fjerde mellem 21 og 30 år, der begrundede sit medlemskab med solidaritet. I rapporten fra 2015 er det hver anden.

  FOTO: Aage Christensen

  – Det vi så var, at der blandt lønmodtagerne var en udbredt opfattelse af betydningen af faglig organisering og fællesskab – en retning mod solidaritet.

  Kamp om værdier

  Henning Jørgensen har snakket sig varm og forklarer, at solidaritetstankegangen bygger på en læringsproces, og at arbejdskampe er en læringsproces:

  – Solidaritet læres gennem aktivitet, gennem arbejdskampe og udvikler sig. Jeg har derfor aldrig været i tvivl om, at solidaritetspotentialet ville blive udløst på et tidspunkt – spørgsmålet var blot hvornår, og det blev så under OK18.

  – Solidaritet udvikler sig, når værdier er på spil. Derfor er det også afgørende, om der kommer noget, der udløser solidariteten. Ved OK18 kom en situation, hvor der var udsigt til en storkonflikt.

  For at forstå hvad der er sket i år, er det vigtigt at huske tilbage på, hvad der skete ved de offentlige fem år tidligere. Her blev lærerne i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger lockoutet i ugevis af de kommunale arbejdsgivere, og lærernes arbejdstid har lige siden været dikteret af en politisk bestemt Lov 409 og ikke af en overenskomst.

  Sammen om en løsning

  Belært af bitter erfaring indgik de faglige organisationer på det statslige, kommunale og regionale område – længe inden de reelle OK18-forhandlinger med arbejdsgiverne begyndte – en solidaritetsaftale eller musketered. De gav hinanden håndslag på at stå sammen om en løsning, der sikrer både en lønudvikling parallel med de privatansatte, den betalte spisepause og lærernes arbejdstid. Med solidaritetsaftalen var kimen lagt til et usædvanligt og historisk overenskomstforløb.

  – I starten var der udsigt til, at arbejdsgiverne ikke ville give noget som helst, men så rykker fagbevægelsen sammen – står skulder ved skulder om en løsning for alle – og der tegner sig en storkonflikt, lyder en hurtig sammenfatning fra Henning Jørgensen.

  Forhandlingerne, der reelt ikke havde flyttet sig ud af stedet i ugevis, overgik den 1. marts til Forligsinstitutionen. I midten af marts sendte de faglige organisationer strejkevarsel for 10 procent af de offentligt ansatte, svarende til omkring 80.000 personer. Modsvaret fra arbejdsgiverne kom i form af varslet om lockout af 120.000 ansatte i staten, 80.000 regionsansatte og 250.000 ansatte i landets 98 kommuner – tilsammen mere end halvdelen af de offentligt ansatte personer.

  En lockout af den størrelsesorden er ifølge Henning Jørgensen ikke tidligere set i Danmark, og det var svært at se anden udgang på forhandlingerne end en storkonflikt.

  Aktiviteterne gror

  Samtidig begyndte aktiviteterne og samarbejdet på tværs af fag og mellem offentligt og privat ansatte at udfolde sig. Den 22. marts var flere end 10.000 tillidsrepræsentanter samlet til stormøde i Fredericia.

  – Både på stormødet og når jeg var ude på andre møder, var det helt utroligt at opleve dem, der tog ordet. Der var en udbredt opfattelse af, at man har fælles interesser offentligt og privat ansatte. En fælles forståelse af, at når det går så godt samfundsøkonomisk, hvorfor pokker skal man så spises af med endnu en kriseoverenskomst.

  Fredericia den 22. marts 2018

  I det hele taget var sympatien i den danske befolkning med de offentligt ansatte. En undersøgelse lavet af Wilke for Avisen.dk og Ugebrevet A4 i perioden 14. til 20. marts viste, at 63 procent af danskerne ‘i meget høj grad’ eller ‘i høj grad’ havde sympati for de offentligt ansatte i det aktuelle overenskomst-forløb. Arbejdsgiverne i staten, kommuner og regioner kunne kun mønstre en tilsvarende opbakning fra 10 procent af danskerne.

  – Det lagde pres på forhandlerne på begge sider af bordet. I tre måneder talte alle stort set ikke om andet end overenskomstforhandlingerne. Der var værdier på spil. OK18 handlede om andet en løn og arbejdstid, nemlig om velfærden, mener Henning Jørgensen.

  En begmand til arbejdsgiverne

  Sammenholdet og aktiviteterne sejrede. Regeringen og de offentlige arbejdsgivere endte med at trække alle krav om løntilbageholdenhed, mere lokalløn, mindre indflydelse til fagforeningerne, forringelse af seniorordningerne og dårligere ansættelsesforhold og arbejdstidsregler tilbage.

  >>LÆS OGSÅ: Stærkt sammenhold spændte ben for Løhdes plan

  I stedet kan de ansatte i staten, regionerne og kommunerne med deres ja til forligene se frem til helt andre overenskomster.

  Som et af hovedpunkterne stiger lønningerne med samlet 8,1 procent i de næste tre år. De offentligt ansatte har fået garanti for, at deres lønstigninger følger det private arbejdsmarked i og med, at det forhadte privatlønsværn er afskaffet. Det blev indført af den daværende finansminister Bjarne Corydon i 2015 og betød i praksis, at de offentligt ansattes lønninger ville sakke længere og længere bagud i forhold til privatansatte.

  Den arbejdsgiverbetalte frokostpause blev sikret, seniorordningerne blev bibeholdt og der blev spændt ben for mere lokalløn og øget fleksibilitet.

  Omstridt afslutning på OK18

  Lærerne fik ikke en arbejdstidsaftale, selvom en samlet offentlig fagbevægelse stod bag kravet. Det har skabt stor skuffelse og vrede blandt både lærere og mange af de andre fagligt aktive, der i månedsvis stod skulder ved skulder med krav om en løsning for alle.  I stedet nedsættes en kommission, der skal gennemføre et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode.

  Kunne en storkonflikt have givet et andet og bedre resultat, lyder det spørgsmål, som forbliver ubesvaret, men som er blevet ivrigt diskuteret i kølvandet på overenskomstforløbet.

  Det samme er måden forhandlingerne endte på. Var det godt eller skidt, at 12 forbund på det regionale område som de første indgå forlig den 25. april, uden at den store gruppe af sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd var med.

  Det politiske spil

  Her peger Henning Jørgensen på betydningen af det politiske spil, der påvirker processen, og hvor såvel LO-formand Lizette Risgaard og Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen ifølge hans udlægning spiller en særdeles aktiv rolle:

  Foto: Ditte Valente LO

  – Vi skal huske på, at der er blevet forhandlet i månedsvis. Forligsmanden har flere gange været ved at erklære sammenbrud, og da udløbsdatoen for forhandlingerne nærmer sig,  begynder det parlamentariske spil for alvor. Jeg er ikke i tvivl om, at  Mette Frederiksen og Lizette Risgaard har været meget aktive i den sidste del af forløbet, siger Henning Jørgensen og fortsætter:.

  – De har haft en interesse i, at Socialdemokratiet ikke i tilfælde af en storkonflikt skulle ende i en situation, hvor de blev nødt til at stemme for et regeringsindgreb. Det ville have fået katastrofale følger for Socialdemokratiet så tæt på et Folketingsvalg, som vi skal have senest næste år.

  Aalborg-professoren slår endnu engang fast, at et historisk sammenhold mellem alle faggrupper og på tværs af offentligt og privat ansatte, er den helt store vinder ved OK18.

  – Det var sammenholdet og aktiviteterne, der gjorde det muligt at bryde Sophie Løhdes snævre lønramme og tvinge regeringens og de offentlige arbejdsgiveres krav af bordet.

  OK 2020

  – Arbejdskonflikter udløser altid følelser hos folk, og tiden efter bliver aldrig den samme. Vi vil se utrolige ting i fremtiden, mener Henning Jørgensen, der allerede har sine forskerøjne rettet mod 2020, når der skal forhandles nye overenskomster på det private arbejdsmarked.

  >>LÆS OGSÅ: Musketer-ed ved OK20

  Her er industrien med Dansk Metal som spydspids kendt for at slå hul på overenskomstforligene og lægge rammerne for alle andre områder. Men professoren spår nye vinde.

  – Jeg vil ikke afvise, at der kan blive lavet en tilsvarende solidaritetsaftale på det private arbejdsmarked. Lige nu ser vi en Claus Jensen (Metals forbundsformand, red.), der er dybt frustreret over medlemmernes lønudvikling. På trods af høj beskæftigelse er det en kendsgerning, at de kun opnår beskedne lønforbedringer lokalt.

  – Måske det vil bane vej for en opbrydning af lønsystemerne og krav fra medlemmerne om større lønstigninger ved de centrale forhandlinger, spekulerer Henning Jørgensen.

  – Uanset hvad, så er forudsætningen for at opnå resultater også på det private arbejdsmarked, at solidariteten, som vi har set det på det offentlige, bæres videre af en fælles optræden både i fagtoppen og blandt medlemmerne og understøttes af aktiviteter.

  “Det vigtigste resultat er det stærke sammenhold”
  Vil bruge stærkt sammenhold i kamp for bedre arbejdsforhold

  Indbydelse – bragt efter aftale med Arbejderen
  Indbydelse – bragt efter aftale med Arbejderen

  Den Lille Røde Festival er Danmarks første festival, udelukkende med fokus på at tænke verden på en anderledes måde.

  Derfor også vores motto: ”En anden verden er mulig”.

  Festivalen vil udover et meningsfuldt musikalsk program indeholde kunst, taler, samt boder med forskelligt politisk, bæredygtigt og nytænkende indhold. Vi anskuer festivalen som værende et progressivt og dynamisk sted med mulighed for at tænke kreativt om vores fælles fremtid.

  ]]>
  Drop nu det sparekatalog Thomas https://aalborg.enhedslisten.dk/drop-nu-det-sparekatalog-thomas/ Fri, 08 Jun 2018 05:07:13 +0000 https://aalborg.enhedslisten.dk/?p=6777
 • Efter i indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen i går, står det nu klart, at Aalborg Kommune får lidt flere penge næste år, end vi har haft i år. På den baggrund opfordrer jeg Thomas Kastrup til at trække det udarbejdede sparekatalog på 130 millioner kroner tilbage, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • De forudsætninger, som beslutningen om at udarbejde dette sparekatalog var baseret på, har hele tiden været urealistiske. Det bekræftes nu af økonomiaftalen, som ikke er overraskende god, som Thomas Kastrup siger, men på et helt forventeligt dårligt niveau, fortsætter Per Clausen.
 • Udarbejdelsen af sparekataloget har givet anledning til stor bekymring hos medarbejdere og borgere. Den bekymring bør borgmesteren fjerne her inden sommerferien. Det bliver stadig svært at få et fornuftigt budget strikket sammen, men det er helt meningsløst at fastholde et sparekatalog på 130 millioner kroner, slutter Per Clausen.
 • Yderligere kommentarer:
  Per Clausen
  Tlf. 31 67 50 08

  ]]>
  Grundlovstale 2018 https://aalborg.enhedslisten.dk/grundlovstale-2018/ Thu, 07 Jun 2018 03:27:51 +0000 https://aalborg.enhedslisten.dk/?p=6762 I dag er det Grundlovsdag

  En dag vi har haft siden 1849, men som stadig er relevant at fejre i 2018. Den er relevant at fejre, for den er grundlaget for vores frihed.

  • Friheden til at forsamle sig, som vi gør i dag
  • Retten til at sige fra
  • Retten til at sige NEJ
  • Religionsfrihed
  • Retten til privatliv

  Retten til privatliv er under voldsomt angreb

  Specielt retten til privatliv, er en rettighed, der ikke alene er under voldsomt angreb, men en rettighed, der faktisk er tabt uden kamp, uden at nogen har forsamlet sig, og sagt NEJ!

  • Al vores færden på nettet,  alle vores klik, alle vores billeder og alle vores søgninger, om det er på tærteopskrifter, eller fodvorter bliver logget, gemt, og solgt til højestbydende, uden at vi ved til hvem, og hvad de bruger det til.
  • Selv de få love der er på området bliver overtrådt.
  • Når man bruger Google Maps spørger den så venligt om man vil lade google vide hvor man er hele tiden, under undskyldning af, at de bruger det til at forbedre deres søgefunktioner. Men over en længere periode gemte google data om hvor man er, til alle tider, ligegyldig om man svarede ja eller nej, bare man havde deres app, loggede de hvor man var til alle tider.

  Og sådan er der mange app., der fungere, man giver dem tilladelse til at se alle ens kontakter, alle ens billeder, faktisk er der mange apps, som har tilladelse til at redigere i ens sms’er. Og man gør det, for ellers kan man ikke bruge appen, men hvorfor kræver en lommelygteapp tilladelse til at optage billeder og lyd?

  Men hvis man ikke har noget at skjule, hvad er problemet så?

  Det samme kunne man jo sige om regeringens offentlighedslov. Den har i modsætning til hvad navnet antyder, ikke øget offentlighedens adgang til viden om hvorfor beslutninger bliver taget, af hvem eller hvorfor. Den forhindrer adgangen til viden. Den forhindrer adgangen til viden om de beslutninger, som de mennesker vi selv har valgt, træffer. Mens de selv samme mennesker kræver viden om, hvor vi er til alle tider, og om vi har fodvorter, eller planlægger at bage en tærte i weekenden.

  Det er ikke med den bagtanke at grundloven blev skrevet.

  Også ytringsfriheden er til debat

  Nu vil nogle socialdemokrater have mulighed for at straffe medierne, hvis de kører kampanger eller Fake News. Fake News er et reelt problem, men censur af medierne er ikke svaret. Hvis man vil stoppe fake news, skal man øge adgangen til real news, man skal øge borgernes mulighed for aktindsigt, man skal øge muligheden for, som borger, og som medie, at se hvorfor regeringer træffer de beslutninger de træffer, hvem der egentlig træffer dem, og på hvilket grundlag. Og at gemme emails for undersøgelseskommisioner, som med Tibetsagen, er ikke vejen frem.

  Retten til at forsamle sig er vigtig

  Det var en rettighed der sidst blev taget fra os under 2. verdenskrig af besættelsesmagten. Retten til at forsamle sig er både som i dag, hvor vi fejre vores grundlovsdag, men det er også når vi samles for at sige NEJ. Vores Grundlov skal forhindre at mennesker bliver sat i “futtog” når de samles for at sige NEJ til besættelsen af Tibert, i anledningen af besøg fra Kinas regering kommer på besøg. Vores grundlov skal forhindre at 16-årige som deltager i en lovlig demonstration, bliver slået i hovedet fordi de råber “Fuck Trump”.

  Vi skal huske at bruge vores grundlovssikrede rettigheder, for de stadig lige så relevante i dag, som for 169 år siden.

  • Vi skal huske at samle os og sige NEJ, når vores rettigheder bliver overtrådt
  • Vi skal huske at samles og fejre dage som i dag, for fællesskab gør stærk, det så vi her i foråret, hvor så mange samlede sig, og sagde nu er nok nok, nu skal vi have en rimelig løn, og nogle rimelige arbejdsvilkår.
  • Vi skal huske at spørge hvem, hvad og hvorfor, ellers begynder rygterne og spekulationerne og dermed fake news.

  Vi kan ændre de ting der skal ændres, men kun hvis vi står sammen. Fællesskab gør stærk.

  Grundloven blev skrevet for at sikre os frihed, frihed til at leve det liv vi ønsker.

  I 1915 underskrev kong Christian 10. Danmarks nye grundlov, der bl.a. gav kvinder og tjenestefolk valgret. Det store kvindeoptog med omkring 20.000 deltagere gik til Amalienborg slotsplads anført af medlemmer af Dansk Kvindesamfund i hvide kjoler og rødt skærf. Grundloven af 1915 trådte først reelt i kraft ved rigsdagsvalget den 22. april 1918, hvor de første kvinder blev valgt ind i Folketinget og Landstinget på det nuværende, tredje Christiansborg. (Scanpix, Holger Damgaard)

  Det kommende folketingsvalg

  Om ikke så lang tid, måske inden vi mødes her igen, skal vi have valg til folketinget. Det er også en grundlovssikret rettighed, en ret til at pege på de mennesker vi mener kan danne rammerne for den bedste fremtid for os.

  Jeg håber, at når vi står her igen, har vi skabt rammerne for en bedre folkeskole, og bedre vilkår for de mennesker, der underviser vores børn.

  Anna Aaen

  Jeg håber at vi får skabt rammerne for minimumsnormeringer i daginstitutionerne, og rammerne for rent drikkevand, og giftfri mad.

  Det er med de grundlovsikrede rettigheder, som med så mange andre ting vi har opnået, hvis vi ikke bruger dem, mister vi dem.

  Så tak til alle der mødte op, tak fordi i støtter op om vores rettigheder, tak fordi vi i dag kan fejre grundlovsdagen, det faktum at i står her i dag, er grundlaget for at vi også næste år, og næste år igen, kan fejre vores grundlovssikrede rettigheder.

  Jeg håber at alle får en fantastisk dag.

  ]]>
  Drop unødvendige sparekataloger https://aalborg.enhedslisten.dk/drop-unoedvendige-sparekataloger/ Tue, 05 Jun 2018 10:13:22 +0000 https://aalborg.enhedslisten.dk/?p=6759
 • Udvalgene under Aalborg Byråd har fremlagt forslag til besparelser på 130 millioner. Dette sparekatalog indeholder en række alvorlige forringelser af velfærd og kommunal service. Det er derfor ikke underligt, at sparekataloget har skabt masser af bekymring hos kommunens borgere og de ansatte i Aalborg Kommune, udtaler Per Clausen.
 • Det paradoksale er, at vi slet ikke ved, om vi får brug for dette katalog. Det kan vi først vide, når forhandlingerne mellem regeringen og Kl afsluttes i løbet af de første uger af juni måned. Derfor kan vi risikere, at sparekataloget skaber helt unødvendige konflikter mellem byens borgere, de kommunalt ansatte og medlemmerne af byrådet, fortsætter Per Clausen.
 • Derfor foreslår Enhedslisten nu, at vi fremover venter med at behandle eller vedtage sparekataloger i udvalg og byråd, indtil vi har et klart overblik over kommunens økonomi. Typisk efter at KL’s forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi er overstået
 • Forslag til byrådet

  Byrådet beslutter, at der ikke skal ske nogen politisk behandling/beslutning af sparekataloger for det kommende år, før kommunernes økonomiske forudsætninger er klarlagt i forbindelse med økonomiaftalen mellem regering og KL

  På Enhedslistens vegne
  Per Clausen

  Yderligere kommentarer:

  Per Clausen
  Tlf. 31 67 50 08

  ]]>
  Kommunerne skal have penge til både velfærd og nye anlæg https://aalborg.enhedslisten.dk/kommunerne-skal-have-penge-til-baade-velfaerd-og-nye-anlaeg/ Sat, 02 Jun 2018 03:37:17 +0000 https://aalborg.enhedslisten.dk/?p=6755 Enhedslistens position i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen

  Efter flere års forringelser af kommunernes økonomi og en stadig strammere styring af deres økonomi fra statens side, er der brug for et markant løft i kommunernes økonomi og langt friere muligheder for at bruge pengene til drift og investeringer. Der er da også råd til et sådant løft og Enhedslisten støtter kravet om 6 milliarder mere til velfærd, som er rejst af en række faglige organisationer.

  Vi ønsker, at loftet over skattestigninger fjernes og budgetloven suspenderes. Den samlede kommunale serviceramme skal sættes op og der skal skabes mulighed for at igangsætte investeringsmodeller uden at belaste servicerammen Finansieringstilskuddet skal bevares og lægges ind i servicerammen, sådan at kommunerne reelt får mulighed for at bruge pengene.
  Ud over at der er behov for at reparere på de seneste års forringelser af den kommunale økonomi, er der en række konkret forhold, som gør det nødvendigt med et større økonomisk råderum for kommunerne.

  kl.dk: Økonomiforhandlinger 2019

  Antallet af ældre stiger og vi ser et stadigt stigende behov for at skaffe flere midler til det specialiserede socialområde, handicap- og psykiatriområdet. Hele sundhedsområdet presser kommunernes økonomi.

  Der er brug for flere midler til 0-6 års området og folkeskolen har brug for en genopretning efter gennemførelsen af folkeskolereformen og for midler til at skabe acceptable arbejdstidsregler for medarbejderne samt penge til SFO-udvidelser, når kommunerne bruger mulighederne for at afkorte de lange skoledage.

  Det såkaldte Moderniserings og effektiviseringsbidrag skal afskaffes. Staten leverer intet. Derfor er der reelt bare tale om nedskæringer i kommunerne og det er helt uacceptabelt

  Kommunerne skal sikres mulighed for at bruge de nødvendige 21 milliarder på anlæg og anlægsloftet skal fjernes.

  Fastholdelse af kravet om 10 procents finansiering af almene boliger.

  Per Clausen, Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse

  ]]>
  Markante forringelser på skoleområdet https://aalborg.enhedslisten.dk/markante-forringelser-paa-skoleomraadet/ Thu, 31 May 2018 04:30:33 +0000 https://aalborg.enhedslisten.dk/?p=6746 Sparekataloget fra Skoleudvalget indeholder en række markante forringelser.

  Den understøttende undervisning skæres med 3 millioner på årsplan. Der spares 4 millioner på pædagoger i skoledelen. På lidt længere sigt lægges der også op til at spare 5 millioner på den fagdelte undervisning i forbindelse med, at der indføres en ny timefordelingsmodel.

  Bevillingen til DUS sættes ned med en 1 million, samtidig med at forældrebetalingen sættes op.

  Efter sidste års omlægning af 2-sprogundervisningen med medfølgende besparelser, er der kommet et merforbrug på dette område. Alligevel lægges der igen op til markante besparelser på dette område – på sigt 5 millioner kroner.

  Herudover skæres der på bevillingerne til skolerne. Således spares der 2,5 millioner på kompensationen til skolerne ved langvarig sygdom. Der spares 1 million på diverse puljer og støtten til nye lærere forringes.

  Tilskuddet til skolemad på 2,4 millioner foreslås fjernet.

  Der skæres ned på Kulturskolen (O,5 million) og Ungdomsskolen (2,5 million) Ungdommens Uddannelsesvejledning og PPR skæres med i alt 2 millioner.

  Kompensationen for at passe arbejdet som Tillidsrepræsentant og Sikkerhedsrepræsentant reduceres med 15 procent.

  Ali i alt endnu et eksempel på en række uacceptable forringelser.

  Se det samlede forslag her.

  Heldigvis kan vi stadig forhindre, at disse forringelser gennemføres. Deres endelige skæbne afgøres først i forbindelse med forhandlingerne om budgettet til efteråret. Disse forslag forsvinder imidlertid ikke af sig selv. Derfor opfordrer vi alle til at protestere mod de besparelser, som indgår i sparekataloget.

  Per Clausen

  ]]>