Flere og flere unge aktivitetsparate på uddannelsesydelse i årevis

  • Aalborg Kommunes indsats for at få unge aktivitetsparate på uddannelsesydelse i uddannelse eller arbejde går rigtig dårligt. Trods en højkonjunktur er antallet vokset fra 811 i 2015 til 955 i 2018. Over 40 procent af disse har været på uddannelsesydelse over 3 år. (Se vedhæftede notat). Denne situation er uholdbar for de unge, men heller ikke acceptabel for kommunen, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Derfor foreslår Enhedslisten, at der fokuseres på en særlig indsats for at hjælpe de unge ud af denne situation. Disse tal understreger det store behov, der er for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som starter op i august måned og som netop er målrettet denne gruppe. Vi håber derfor, at Aalborg Kommune i samarbejde med denne institution kan udvikle nogle attraktive tilbud til de unge, som kan bringe dem videre, fortsætter Per Clausen.
  • Under alle omstændigheder viser denne situation, at der er brug for en målrettet indsats, hvor der investeres i kvalitet og perspektiv i de tilbud, der gives til de unge. Her vil FGU’s fokus på en pædagogik med udgangspunkt i praksis og et tæt samarbejde med virksomheder og andre ungdomsuddannelser være et godt bud, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08