Fokus på uddannelse og ordinære jobs – ikke praktik – i Aalborg Kommunes beskæftigelsesplan

Fokus på uddannelse og ordinære jobs – ikke praktik – i Aalborg Kommunes beskæftigelsesplan

  • En af de største udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune er mange arbejdsløse uden eller med meget lidt uddannelse og et øget behov for faglærte medarbejdere. Derfor foreslår Enhedsliste, at man fremover skal have kompetenceudvikling og uddannelse som førstevalget ved aktivering af arbejdsløse i stedet for diverse praktikforløb. Mere uddannelse vil ofte være forudsætningen for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi foreslår derfor, at man sætter målet for, hvor mange flere, der skal tilbydes uddannelse i 2018 i forhold til 2017, op fra 3 procentpoint til 5, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i forbindelse med Enhedslistens høringssvar til forslaget til Aalborg Kommunes Beskæftigelsesplan.
  • Antallet af unge, som holdes på den særligt lave ydelse for uddannelsesparate skal nedbringes. Det er ikke acceptabelt, at unge er på denne ydelse årevis. Enten skal de i uddannelse, eller også skal de ændre status til aktivitetsparate, så de kan få en lidt højere ydelse. Meget lave ydelser medvirker til at give de unge yderligere problemer og presser dem ud af samfundet. En af konsekvenserne er en stigning i antallet af unge hjemløse og det er naturligvis helt uholdbart, fortsætter Per Clausen
  • Det bør være et selvstændigt mål, at sikre, at borgere, der er berettiget til førtidspension eller fleksjob, visiteres til dette så hurtigt, som muligt og i forhold til integrationsområdet bør det være et selvstændigt mål at sikre overgang til ordinær beskæftigelse, sådan at langvarige eller gentagne praktikforløb undgås, slutter Per Clausen.

Enhedslistens høringssvar

Enhedslisten mener, at det er helt afgørende at vejledning af borgerne tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker og forventninger sammenholdt med de muligheder arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet reelt giver borgeren. Det er denne tilgang, som må danne udgangspunkt for sagsbehandlerens “tro” på borgerens muligheder.

Behovet for flere faglærte og relativt mange arbejdsløse med lidt eller ingen uddannelse gør det helt oplagt at vælge kompetenceudvikling og uddannelse  som førstevalget ved aktivering af arbejdsløse i stedet for diverse praktikforløb. Mere uddannelse vil ofte være forudsætningen for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi foreslår derfor, at Aalborg Kommune sætter målet for, hvor mange flere, der skal tilbydes uddannelse i 2018 i forhold til 2017, op fra 3 procentpoint til 5.

Vi er helt enige i, at fokus skal være på ordinære jobs og uddannelse ikke på anvendelse af specifikke aktiveringsredskaber.

Antallet af unge, som holdes på den særligt lave ydelse for uddannelsesparate skal nedbringes. Det er ikke acceptabelt, at unge er på denne ydelse årevis. Enten skal de i uddannelse, eller også skal de ændre status til aktivitetsparate.

Nytteaktivering, som udelukkende har et motiverende/disciplinerende formål, skal kun anvendes i helt specielle tilfælde.

Det bør være et selvstændigt mål, at sikre, at borgere, der er berettiget til førtidspension eller fleksjob, visiteres til dette så hurtigt, som muligt.

I forhold til integrationsområdet bør det være et selvstændigt mål at sikre overgang til ordinær beskæftigelse, sådan at langvarige eller gentagne praktikforløb undgås.

Anvendelse af 2. aktører og konsulentfirmaer skal så vidt muligt undgås for at sikre, at kompetencer og viden opbygges internt i forvaltningen. Ved anvendelse af eksterne firmaer og konsulenter, skal der altid gennemføres tilfredshedsundersøgelser hos brugerne.

Per Clausen
Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd
Tlf.: 3167-5008