Folkeafstemning om kommunal med-finansiering af 3. Limfjordsforbindelse

Sidste nyt Opdateret, søndag den 26.08. kl. 14.00

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen offentliggjorde onsdag en aftale mellem S, V, DF og RV om, at der over de kommende år skal afsættes i alt 600 mio. kr. på Aalborg Kommunes budget til medfinansiering af en 3. Limfjordsforbindelse.

Enhedslisten foreslår nu, at der afholdes en bindende folkeafstemning om aftalen, så borgerne i Aalborg Kommune kan blive spurgt direkte.

Skriv under hér

Enhedslistens gruppeformand i Aalborg Byråd Per Clausen udtaler

 • Byrådets flertal har uden offentlig debat lavet en aftale, som rækker ud over adskillige valgperioder og binder fremtidige kommunale budgetter. Det er meget vidtgående og demokratisk betænkeligt.
 • De 600 mio. kr. kunne bruges på bedre normeringer i daginstitutionerne, på ældrepleje, på folkeskolen og på natur og miljø, men med flertallets aftale er de trukket ud fremtidige budgetforhandlinger.

Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen Lasse P. N. Olsen udtaler:

 • Før kommunalvalget sagde Thomas Kastrup-Larsen, at det var en statslig opgave at finansiere en 3. Limfjordsforbindelse. Nu har han så skiftet mening, og det er jo helt fair. Men når man skifter mening så kort tid efter et valg, er det også fair at spørge borgerne, om de også har skiftet mening.
 • Nogle har jo givetvis stemt på Socialdemokratiet i den tro, at de ville føre den politik, de gik til valg på.

Per Clausen fortsætter:

 • I Enhedslisten er vi meget optaget af at sikre, at borgerne inddrages mest muligt i udviklingen af kommunen. Derfor har vi tidligere stillet forslag om, at de lokale samråd skal sikres høringsret, og at borgerforslag skal behandles i Byrådet, hvis 1% af kommunens borgere står bag.
 • Fra 1. juli i år er det blevet muligt med bindende kommunale folkeafstemninger, og det er helt oplagt at bruge det værktøj i denne sag.

Lasse P. N. Olsen:

 • Argumentet mod folkeafstemninger er typisk, at borgerne vælger et byråd til at træffe beslutninger på borgernes vegne.
  • Men dels har der for mindre end et år siden været et kommunalvalg, hvor ingen gik til valg på, at kommunen skal være med til at finansiere en statslig motorvej. Snarere tværtimod.
  • Dels er borgmesteren nu vendt på en tallerken i forhold til, hvad han mente før valget.
  • Og dels har Folketinget gennemført en lovændring, som udvider mulighederne for kommunale folkeafstemninger.
 • Derfor er tiden lidt løbet fra tænkningen om, at borgerne kun skal spørges til råds, når der er valg hvert 4. år.
For yderligere kommentarer
Per Clausen 31 67 50 08
Lasse P. N. Olsen 25 19 94 01

Folkeafstemning

Aalborg kommunes budgetaftale om en 3. Limfjordsforbindelse

Skriv under her

Nordjyske Tidende, i dag, torsdag den 23. august 2018

Læs mere på Tema-siden om 3. Limfjordsforbindelse