Forkert at overlade planlægningen af Sygehus Nord grunden til privat ejer

  • Planloven forpligter kommunen til at styre kommunens fysiske udvikling gennem en kommuneplan og en lokalplan og inddrage borgerne i denne proces. Nu ser det ud til, at Aalborg Kommune svigter denne forpligtelse i forhold Sygehus Nord-grunden. Her overlader man det til Nordud, som ejer grunden, at gennemføre borgerinddragelse, en visionskonkurrence og en udviklingsplan for området. I forlængelse af dette kan kommunen så udarbejdede en lokalplan for området. Det er en helt uacceptabel procedure, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Miljø- og Energi i Aalborg Kommune (Enhedslisten).
  • Jeg er ikke i tvivl om at en sådan procedure står i modsætning til formålet med Planloven, men langt værre er det, at borgernes reelle indflydelse på processen nu er lagt i hænderne på en privat virksomhed – og derfor risikerer at blive underlagt denne virksomheds økonomiske interesser. Det er særligt alvorligt i dette tilfælde. Sygehus Nord grunden ligger midt i Aalborg – og udviklingen af denne grund har afgørende betydning for rigtig mange borgere i Aalborg Kommune. Netop derfor havde vi forventet, at Aalborg Kommune ville sikre en demokratisk proces forud for, at der blev udarbejdet en helhedsplan for området. Det har man nu overladt til et privat firma med økonomiske interesser i området, fortsætter Per Clausen.
  • Der er ikke noget at kritisere Nordud for. Det er Aalborg Kommune, der svigter her. I stedet for at overlade processen til Nordud, burde man være gået i dialog med Vestbyens og Midtbyens Samråd om at tilrettelægge en proces, hvor en helhedsplan blev udarbejdet med udgangspunkt en aktiv deltagelse af borgerne i Aalborg. Det sker ikke. I stedet får vi en proces, som understreger vigtigheden af et brud med den politiske tradition i Aalborg for at prioritere hensynet til investorerne højere end hensynet til byens borgere, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08