Forkerte påstande om sanktioner mod Aalborg Kommune

Flere gange har Aalborgs Borgmester sagt, at hvis Aalborg Kommune overskrider sin serviceramme, vil det medføre, at Aalborg Kommune skal betale et beløb svarende til overskridelsen tilbage til staten.

Det er ikke rigtigt.

Aalborg Kommune har ikke nogen serviceramme.

Derimod har KL aftale en samlet ramme for kommunernes service- og anlægsudgifter i 2022. I realiteten er rammen dikteret af regeringen, men det er en anden historie.

Hvis kommunerne samlet set overskrider denne ramme, kan regeringen modregne denne overskridelse i budgetterne med op til 3 milliarder på driften og 1 milliard på anlæg.  Denne modregning fordeles mellem kommunerne ud fra, hvad de får i bloktilskud. Hvor meget Aalborg Kommune i givet fald bliver sanktioneret, har derfor ingen direkte sammenhæng med Aalborg Kommunes budget.

Hvis kommunerne samlet set overholder rammen, bliver Aalborg Kommune ikke sanktioneret, selv om vi lader udgifterne stige mere end andre kommuner – og hvis kommunerne samlet set overskrider rammen, bliver Aalborg Kommune sanktioneret helt uafhængigt af, om vi har begrænset vores udgifter for at kommunerne samlet set kunne overholde rammen.

Klik på billedet og kom til ministeriets side om emnet.

Per Clausen