Forsinkelsen skyldes at der er mange passagerer med – svarede chaufføren

Hvad er årsagen til forsinkelsen ? spurgte jeg for 4 uger siden en buschauffør på en af de regionale ruter.

Anledningen var at mine daglige tog til og fra arbejde var erstattet af togbusser fordi Banedanmarks nye signalsystem skulle implementeres. Lige den  dag passede det bedst at tage en af rutebusserne i stedet for den indsatte togbus.

Forsinkelsen skyldes der er mange passagerer med – svarede chaufføren.

Det giver jo et godt billede af hvor stramme køreplanerne i Nordjyllands Trafikselskab er.

Hvis der er mange passagerer der skal med – så kan køreplanen ikke overholdes.

Når buschaufførerne går på gaden for at gøre opmærksom på, at de arbejdsvilkår de har, når de skal køre busserne fra Nordjyllands Trafikselskab, ikke er optimale så skal Nordjyllands Trafikselskab selvfølgelig blande sig.

Streng juridisk er det selvfølgelig vognmændene der har ansvaret for overholdelse af  de løn- og arbejdsvilkår som er gældende for de chauffører, de har ansat  til at køre busserne.

Men en slags ‘kædeansvar’ er nu også gældende.

Nordjyllands Trafikselskab og køber kørslen hos vognmændene. Det er selvfølgelig Trafikselskabet det bestemmer hvordan busserne skal køre; det er NT der sammen med  kommunerne og regionen lægger køreplanerne for de busruter som kommunerne hver især og regionen har besluttet skal køre i Nordjylland.

Stramheden i køreplanerne – eller minuttyraniet, som 3F benævner det – har som konsekvens at buschaufføren ikke har et ordentligt arbejdsmiljø, når der sker f.eks.  helt almindelige ændringer i vejret – sne, tåge, eller vejarbejde, tæt trafik eller ulykker – eller mange passagerer  – fordi køreplanerne ikke passer til daglig trafikforhold.

De stramme køreplaner har også som konsekvens at der ofte er mindre forsinkelser, uanset at chaufføren har gjort hvad hun kunne for at nå frem – måske har undladt frokost, pause og toiletbesøg – for at få bussen frem – små forsinkelser som har stor betydning for passagererne såfremt der skal ske busskifte – fordi den bus man skulle nå at skifte til er kørt  – til tiden, som den skal.

Så selvfølgelig skal Nordjyllands Trafikselskab blande sig og forholde sig til problematikken om stramme køreplaner og konsekvenserne heraf  – for at sikre at bussen trygt og sikkert kan fragte os passagerer til og fra arbejde – til og fra spejder og sport – til tiden.