Forslaget kan forbedre fremkommeligheden på Østerbro

Den 11. april støttede et flertal i Klima- og Miljøudvalget et forslag, som kan forbedre fremkommeligheden for busser og cyklister på Østerbro.

Østerbro er en vigtig korridor for den kollektive trafik i Aalborg. 4 buslinjer med i alt godt 40.000 busser og 1,7 millioner passagerer kører hvert år på strækningen mellem Karolinelundsvej og Skibsbyggerivej og den forbinder det østlige Aalborg med Midtbyen og bydelen nord, vest og syd for denne.

Strækningen er ofte præget af problemer for busserne med at komme frem og busstoppestederne er placeret uhensigtsmæssigt. Vi har nu fået statslig støtte til et projekt, som afhjælpe disse problemer.

Vi får mulighed for at afkorte køretiderne for busserne på strækningen med 25-50 % – og undgår forsinkelser. Vi kan etablere busstop med et højere serviceniveau og få dem placeret, så de i større udstrækning svarer til behovet. Blandt andet kan der placeres et busstop ved Nordkraft, så vi få en bedre dækning af den østlige Midtby, Nordkraft og Musikkens Hus. Det forventer vi kan øge passagertallet.

Midlet til at opnå disse forbedringer er, at vi flytter gennemkørende trafik fra Østerbro til Nyhavnsgade ved at etablerer en bussluse som forhindrer gennemkørende trafik på Østerbro og laver ensretning mellem Østre Havnegade og Skibsbyggerivej.

Udover at gavne den kollektive trafik øger projektet også trafiksikkerheden ved at reducere antallet af uheld i krydset Østerbro/Karolinelundsvej og øge fremkommeligheden for cyklister, der krydser Østerbro ved Bonnesensgade.

Hovedformålene med projektet er at:

  • Få flere passagerer i den kollektive trafik
  • Forbedre busfremkommeligheden og regulariteten på Østerbro
  • Optimere og forbedre stoppesteder i forhold til placering, serviceniveau, skiftemuligheder og opholdskvalitet
  • Flytte gennemkørende biltrafik fra Østerbro til Nyhavnsgade.

Projektet har også en række synergieffekter, som udmønter sig i følgende sekundære mål:

  • Forbedre trafiksikkerheden, særligt i krydset Karolinelundsvej/Østerbro
  • Forbedre krydsningen mellem Østerbro og supercykelsti
  • Forbedre bymiljøet og byrummene på Østerbro

Bilag: