Fredsdemo 5. marts

Vedtaget grundlag for fredsdemonstration mod krigen i Ukraine Lørdag d. 5. marts 2022 kl. 12-13.30 Toldbodsplads Aalborg

Nej til Ruslands invasion i Ukraine – Stop for alle krigshandlinger nu – For fred og nedrustning.

Ruslands ensidige anerkendelse af løsrivelsesrepublikkerne og derefter indsættelse af russisk militær i Ukraine fordømmes af FNs generalsekretær Antonio Guterres som et brud på folkeretten.

Europa har ikke brug for yderligere konfliktoptrapning, militær oprustning og økonomisk sanktionskrig. Vi kræver derfor, at Rusland trækker soldaterne ud, og at Minsk-forhandlingerne genoptages

Vi opfordrer den danske regering til at presse vores nærmeste allierede til at afstå fra flere trusler om militær og økonomisk krigsførelse og i stedet iværksætte diplomatiske forhandlinger om en mulig genoplivning af Minsk-processen i OSCE-regi og i FN, hvor også de ukrainske synspunkter tillægges betydning.

Vi har stærkt brug for fred i verden. Vi må igangsætte en spiral af dialog og nedrustning, for at nedtrappe konfliktniveauet. Det kan kun ske igennem FN.

Fredsforhandlinger nu. – Støtte til fredselskende kræfter i Rusland og Ukraine. Nej til dansk krigsdeltagelse. – Ja til humanitær bistand.