Generalforsamling, søndag den 28. juni klokken 12 – 15

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her.

Vi holder vores udsatte generalforsamling d. 28. juni kl. 12.00-15.00 på medborgerhuset, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

Bestyrelsen i Enhedslisten Nordjylland indkalder til generalforsamlingen, hvor vi bl.a. skal  vælge folketingskandidater i de nordjyske kredse. Der er 9 kredse i Nordjylland og der skal vælges 7 kandidater. Årsmødet har besluttet, at Peder Hvelplund og Astrid Vang skal opstilles i Nordjylland, derfor skal vi vælge 7 lokale folketingskandidater.

Har du lyst og mod til at være folketingskandidat, så duk op og høre nærmere om det. Der er flere folketingskandidater som, efter valget i juni 2019, er stoppet, derfor er der brug for nye folketingskandidater i Nordjylland.

På generalforsamlingen vil vi bl.a. give mandat til budgetforhandlingerne i region Nordjylland. De finder sted i slutning af august og september. Se bilag med forslag til krav og tidsplan længere nede.

Vi skal også have valgt bestyrelse og vedtaget en arbejdsplan og budget.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Formalia 
 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af dagsorden
 1. Beretning
 • Bestyrelsen
 • Orientering fra regionsrådet
 1. Godkendelse af regnskab 
 1. Indkomne forslag
 • Forslag til arbejdsplan
 • Mandat til budgetforhandlingerne 2021 i region Nordjylland
 1. Vedtagelse af budget 
 1. Valg af Bestyrelse, suppleanter og revisor.
 • Der skal vælges 3 til bestyrelsen
 • Suppleanter til bestyrelsen
 • Revisor
 • Arbejdsgiver ansvarlig for regionssekretær
 1. Valg af folketingskandidater
 1. Eventuelt

Bilag:

Baggrundsmateriale for budget 2021 i Region Nordjylland


Placering af neurorehabiliteringscenter, Sygehusprofiler, ulighed i sundhed, klimaindsats og valg af folketingskandidater er på dagsordenen på Enhedslisten Nordjyllands generalforsamling d. 28.06.2020.

 • Vi bruger generalforsamlingen til at drøfte konkrete krav til kommende budgetforhandlinger  i regionen og ikke mindst til at få fastlagt mandatet i forhandlingerne både hvad angår sundhed og klimaindsatsen – og hvilke ultimative krav vi har for at kunne være med i en budgetaftale.

For enhedslisten vil det være afgørende at der i kommende års budget er yderligere tiltag  som tager hånd om forebyggelse og uligheden i sundhed.

Det er væsentligt at der fortsat bibeholdes regionale sygehus og behandlingstilbud overalt i regionen – også der hvor nordjyderne ikke bor så tæt.

Vi ser et stort behov for at folketingets brede klimaaftales krav om 70 % reduktion af CO2 inden 2030 tages alvorligt – og det betyder helt andre og omfattende indsatser end små klimapuljer og grønne ord som nu. Alle planer, strategier og tiltag i regionen skal fremadrettet klimascreenes med henblik på at vi ikke går veje og planlægger videre i klimaskadelig retning.

Herudover skal der også vælges folketingskandidater til kommende folketingsvalg.