Generalforsamling

Kære medlem 

Her er indkaldelsen til generalforsamling lørdag d. 4. april kl. 11.00 i Socialisternes Hus, Søndergade 12, Aalborg. 

Bestyrelsen vil i næste uge vurdere om generalforsamlingen kan afholdes pga. coronavirusen, men indtil videre har vi valgt ikke at aflyse generalforsamlingen. 

Bilagene til generalforsamlingen kan læses nederst på siden.

På generalforsamlingen er der bl.a. valg til bestyrelsen og den kommunalpolitiske baggrundsgruppe. 

Du kan læse mere om bestyrelsen/baggrundsgruppen på hjemmesiden via linket 

Bestyrelsen: 

Baggrundsgruppen: 

Dagsorden for generalforsamling i Enhedslisten Aalborg, lørdag d. 4. april kl.11.00 i Socialisternes Hus. Søndergade 12. 

Navnerunde 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning.
 • Afdelingsbestyrelsen 
 • Kommunalpolitisk baggrundsgruppe
 1. Godkendelse af det reviderede regnskab (se bilag)
 2. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
 • a) Proces for valg af spidskandidater til kommunalvalget 2021 (se bilag)
 • b) Arbejdsplan for kommunalpolitisk baggrundsgruppe (se bilag)
 • c) Arbejdsplan for afdelingen (se bilag)
 1. Budget for det kommende år (kommer senere)
 2. Valg af afdelingsbestyrelse, kommunalpolitisk baggrundsgruppe, repræsentant til regionsbestyrelsen og revisor.
 3. Valg af delegerede til årsmødet d. 30. maj – 1. juni. 
 4. Eventuelt.

Regnskab for Enhedslisten Aalborg 2019

Arbejdsplan for kommunalpolitisk baggrundsgruppe (KBG), Enhedslisten Aalborg 2020-2021

Arbejdsplan Enhedslisten Aalborg 2020 2021

Valg af spidskandidater til kommunalvalg 2021