Giver Aalborg kommune medlemmer af Aalborg Alliancen ulovlige fordele?

I følge Aalborg Alliancens hjemmeside får virksomheder, som er medlemmer her en “forstærket indsats” fra jobcenteret side og en særlig mulighed for eksponering gennem Aalborg Kommunes digitale platforme.

  • Hvis det er rigtigt, er det efter min mening udtryk for ulovlig forskelsbehandling af virksomhederne i Aalborg. Derfor har jeg nu spurgt borgmesteren og Rådmanden for Job og Velfærd om, hvilke konkrete fordele Aalborg Kommune giver virksomheder, som er medlem af Aalborg Alliancen – og hvad der er lovhjemlen til at give disse særlige fordele til de virksomheder, som er medlem af Aalborg Alliancen, udtaler Per Clausen, Rådmand for Klima og Miljø i Aalborg Kommune (Enhedslisten)
  • Jeg håber naturligvis, at det er Aalborg Alliancen, som overdriver fordelene for virksomhederne ved at være med her. Så kan sagen løses ved, at Aalborg Alliancen ændrer sin hjemmeside så den bliver retvisende. Hvis Aalborg Alliancens hjemmeside er korrekt, er situationen meget mere alvorlig. Så er der efter min opfattelse tale om en ulovlig forskelsbehandling af virksomhederne i Aalborg Kommune, som naturligvis mp bringes til ophør, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08”Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen-Nej-Tak” stillede 7 spørgsmål til Byrådet den 13. maj 2019. Det blev behandlet på Byrådsmødet i ”Spørgetiden”.

Læs alle spørgsmål og svar her:

Aalborg Kommunes Svar På Spørgsmål Til Byrådsmødet Den 13. Maj 2019 Aalborg Alliancen