God mobilitetsplan – hvis den følges

  • Enhedslisten mener, at det er en god Mobilitetsplan 2040, som Aalborg Kommune har udsendt. Den markerer en klar fornyelse i udgangspunktet for Aalborg Kommunes løsning af mobilitetsudfordringer. Så må vi bare håbe, at disse intentioner bliver omsat til virkelighed, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten
  • Fremover skal vi fokusere på målsætninger, før vi vælger løsninger og redskaber. Vi skal prioritere tiltag, som kan reducere behovet for transport og flytte transporten til mere bæredygtige transportformer og udnytte eksisterende infrastruktur bedre, før vi bygger nyt. Gode intentioner som passer fint til de mange forslag Enhedslisten har stillet om bedre kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister og gående, fortsætter Per Clausen.
  • Konkret har disse intentioner det stadig svært i den konkrete politik i Aalborg. Således fastholder man opbakningen til en motorvejen over Egholm, selv om denne på alle måder strider mod de overordnede prioriteringer i den nye mobilitetsplan. Vi vil imidlertid bruge denne som udgangspunkt for at tage beslutningen om støtten til denne forbindelse op i Aalborg Byråd igen, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08