Gode inklusionstiltag – men pengene mangler

  • Aalborg Byråds Skoleudvalg har i dag vedtaget en række nye tiltag, som giver mulighed for at en bedre inklusionsindsats fremover. Det sker på baggrund af en god proces med meget stor inddragelse af forældre og medarbejdere. I den proces har vi også været med til at sikre, at de elementer i forslaget, som blev mødt med modstand fra forældre og medarbejdere, er blevet pillet ud af forslagene, udtaler Per Clausen, Enhedslistens medlem af Skoleudvalget.
  • Så langt så godt. Desværre mangler de penge, som skal finansiere den nye indsats. Derfor er der stor risiko for, at de gode intentioner ikke realiseres, eller at der sker forringelser på andre områder i folkeskolen. Forringelser – som kan ramme alle børn i folkeskolen, fortsætter Per Clausen.
  • Enhedslisten stemmer for planen, men vi mener, at det er helt afgørende, at der snarest muligt vedtages en investeringsmodel for dette område. For os handler inklusionsindsatsen ikke om at spare penge, men om at få en bedre og mere rummelig folkeskole for alle børn, slutter Per Clausen.
Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 32675008