Gode og dårlige beslutninger

Mødet i By- og Landskabsudvalget den 24. maj 2018 bød både på gode og dårlige beslutninger.

Blandt de gode var en beslutning om, at bilerne nu helt fjernes fra Algade. I forbindelse med omlægningen af Budolfi Plads, omdannes Algade fra Budolfi Plads til Vesterbro til en såkaldt “sivegade”, hvor bilerne fjernes og pladsen overlades til cykler og fodgængere. Ud over at medvirke til at skabe endnu et område i Midtbyen, som er bilfrit, med de fordele det giver, betyder beslutningen også, at der ikke længere kører biler fra Algade ud på Vesterbro. Det betyder, at fremkommeligheden på Vesterbro forbedres og at kødannelsen her reduceres.

En anden god beslutning var, at udvalget indstiller en ny lejekontrakt med Fjordbyens bestyrelse til godkendelse i byrådet. Kontrakten sikrer Fjordbyens eksistens frem til 31. december 2037. Kontrakten stiller dog også en række krav til Fjordbyen:

  • Bebyggelserne skal fremover (efter en overgangsperiode) begrænses til højest 45 kvadratmeter og salg af huse skal godkendes af bestyrelsen. På den måde håber vi, at kunne stoppe tendensen til, at Fjordbyen bliver domineret af store relativt dyre huse.
  • Fremadrettet skal husene også beskyttes mod brand og spredning af brand på forsvarlig vis og det skal sikres, at spildevandet afledes til godkendte samletanke. Alt dette skal opfyldes efter en rimelig overgangsperiode. Denne løsning svarer meget godt til den model, jeg foreslog, da sagen sidst blev behandlet i byrådet. Set i lyset af, at, det i udvalget kun var DF, som stemte imod, kan det forventes, at sagen glider igennem byrådet uden de store problemer.

Mindre positivt var det, at et flertal i udvalget stemte for en lokalplan, som betyder, at en gammel gård i Bygaden i Gammel Hasseris kan rives ned og at der kan bygges boliger i stedet. Særlig problematisk er det, at det også tillades at bygge huse i den gamle have. Der betyder, at Gammel Hasseris karakter, som landsby undergraves. Sammen med de konservative stemte vi imod denne lokalplan, men desværre stemte både Venstre og Socialdemokratiet for.

Skidt er det også, at et flertal i udvalget besluttede at fremsende en ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen 6 steder i Aalborg. Dette betyder en afgørende svækkelse af naturbeskyttelsen disse steder og jeg er alvorligt bekymret for konsekvenserne, hvis strandbeskyttelseslinjen ophæves disse steder.

Per Clausen