Godt nyt for lungerne – krydstogtskibene melder fra

Dårligt nyt for lungerne – person og lastbil trafikken på Vesterbro/Limfjordsbroen er dagligt knap 10 gange højere end et enkelt krydstogtskib.

Frustrationen over luftforureningen i Aalborg – hvor borgerne betaler med deres helbred – i følge Nordjyske artikel den 29. april om krydstogtskibe der melder fra – har vi stadig – krydstogtskibe eller ej.

Som det en passant nævnes i artiklen, så sker der en NOx udledning fra det øjeblik et krydstogtsskib lægger til svarende til 3.500 personbiler i bytrafik.

Nu kører der dagligt over 30.000 køretøjer over Limfjordsbroen. I runde tal altså 8-10 gange så meget forurening – dagligt – end et enkelt krydstogtskib.

Det mærkelige i artiklen er – at dette reflekteres der ikke nærmere over.

Skaderne ved luftforureningen er i følge artiklen påvirkning af hjerte-kar og lunger – men også alle andre organer. De mindste partikler trænger dybt ned i luftvejene  og de allermindste kan passere over i blodbanen.

Sundhedsstyrelsen oplyser at de helbredsrelaterede omkostninger der kan henføres til luftforurening anslås til 79 mia (2018), samt at luftforureningen i perioden 2016-2018 i gennemsnit var årsag til 3.000 tilfælde årligt af kronisk bronkitis hos voksne og 19.000 tilfælde hos børn, 58 tilfælde af lungekræft, godt 3.000 indlæggelser for åndedrætsbesvær, knapt 1.000 indlæggelser for hjerte-kar-sygdomme,  godt 1.200 tabte arbejdsdage og ca. 3,7 mio. dage med nedsat aktivitet.

Der er derfor et stort behov for at der gribes ind overfor luftforureningen – krydstogtskibenes – men da i langt højere grad overfor person – og lastbiltrafikkens  forurening og skadevirkninger på borgernes helbred, som i omfang er meget større.

Løsningen er færre person-og lastbiler i bybilledet. Mere kollektiv trafik baseret på el.

Susanne Flydtkjær
Regionsrådsmedlem for Enhedslisten
Send mail