Grundlovsdag 2021 i Lindholm Strandpark

Grundlovsdag  blev i år brugt til at styrke modstanden mod Egholm-Motorvejen på tværs af bevægelser, foreninger og partier.

Vi mødtes og diskuterede, hvordan vi forhindrer Egholm-Motorvejen og i stedet skaber en grøn fremtid for naturen, klimaet, dre- og menneskelivet.

Rasmus Østergaard, sekretær i Enhedslisten, bød velkommen

Louise Faber – Borgerbevægelsen imod en motorvej i Egholmlinjen holdt tale efterfulgt af Jens Harder – Alternativet Aalborg, Jens Toft Nielsen – SF Aalborg, Daniel Nyboe Andersen – Radikale Venstre Aalborg og vores egen Per Clausen

2 hold musikere sang, underholdt og stod for fællessange. Tak til Jonas Ringtved, Linus Holst, Signe Wang og Else Marie Tolbøll.

 

Arrangementet var gratis, men der blev opfordret til at købe støttebillet til 50 kr. Billetten kunne købes via MobilePay 473213

Arrangører:

 • Borgerbevægelsen imod en motorvej i Egholmlinjen, Klimabevægelsen Aalborg,
 • Bedsteforældrenes klimaaktion
 • Den Grønne Studenterbevægelse
 • Egholms Venner og
 • Det grønne valgforbund (Alternativet Aalborg, Enhedslisten Aalborg, Radikale Venstre Aalborg, SF Aalborg, Trafikalt Folkeparti)

Per Clausens Grundlovstale i Lindholm Strandpark

Jeg bruger i disse dage meget tid på KL’s forhandlinger med finansministeriet om kommunernes økonomi. Hovedproblemet her er, at regeringen gerne tale om at mennesker med handicap skal have bedre forhold, men ikke er villig til at afsætte nogen ekstra penge til dette. De penge skal kommunerne finde ved at spare på andre velfærdsområder.

Her fandt jeg ud af, at det ikke passer, når nogen siger at borgmesteren kun har det grønne i munden. Det passer ikke. Han har også en grøn kuffert. Men den er også kun grøn uden på.

Forslaget om en motorvej hen over Egholm er et stjerneeksempel på, hvad der er galt i dansk – og aalborgensisk politik.

Vi taler om grøn omstilling, biodiversitet, natur en ambitiøs klimapolitik og beskyttelse af grundvandet. Ingen i Aalborg Byråd tør tale imod disse målsætninger. Man taler om at flytte transport fra biler til cykler og kollektiv trafik. Man taler om at flytte gods over på skinner og vand.

Alligevel har et stort flertal besluttet, at vores vigtigste infrastrukturopgave er at få vedtaget en motorvej hen over Egholm.

På trods af, at den:

 • Øger CO2 udslippet – både under anlæg og når den kommer i drift
 • Reducerer biodiversitet
 • Ødelægger og fjerner natur (både nord og syd for fjorden og på Egholm)
 • Reducerer værdien af rekreative områder
 • Forringer miljøet
 • Truer grundvandet
 • Udsætter i tusindvis af mennesker for støjforurening
 • Smadrer Egholm
 • Øger forbruget af vigtige naturressourcer, som vi ikke har for mange af.
 • Øger bilkørslen

Tydeligere kan det ikke siges, at natur, miljø, klima og menneskers levevilkår ikke tillægges nogen værdi, når de store afgørelser skal træffes.

Denne situation understreger behovet for, at vores ansvar for fremtidige generationer skrives ind i grundloven. Sådan at naturpåvirkning, miljøpåvirkning, klimapåvirkning og brug af ressourcer også bliver et tema her. Beskyttelse af natur og miljø bør skrives ind i grundloven.

Sagen om Egholm forbindelsen understreger også de demokratiske mangler, der er i vores system.

Høringsretten i forhold til VVM-undersøgelsen behandles som en formalitet.

Man udlader bevist at følge forpligtelsen til at inddrage alternative løsninger i VVM-undersøgelsen. Det er man forpligtet til ifølge love og regler, men det ignoreres man. Aalborg Kommune er med til at finansiere denne. Derfor foreslog vi i Aalborg Byråd, at Aalborg Kommune skulle kræve, at alternativerne blev undersøgt. Alle andre partier i byrådet stemte imod. Vi har rejst sagen i folketinget – også her blev forslaget afvist.

Al debat afvises med henvisning til, at beslutningen er truffet. Det er den ikke, men sandheden er ilde hørt i denne sag.

Aalborg Alliancen er et soleklart eksempel på, at flertallet i Aalborg Byråd misbruger sin magt.

Vi har været imod fra den første dag og har som det eneste parti i byrådet fastholdt denne modstand i hele byrådsperioden.

Der er tale om misbrug af kommunale midler til statslige vejprojekter – et forsøg på at købe sig til indflydelse på de statslige prioriteringer.

Den er blevet forsøgt solgt som et beskæftigelsestiltag – der er ikke påvist nogen effekt – mindre udgifter til dagpenge skulle ellers finansiere de 600 millioner kroner til motorvejen hen over Egholm.

Man har forsøgt at give indtryk af, at virksomhederne fik nogle særlige fordele i forhold til den kommunale beskæftigelsesindsats ud af at være med i Aalborg Alliancen. Det ville være ulovligt – og er derfor forkert.

Så udover at være et angreb på natur, miljø, klima, rekreative områder, grundvandet og menneskers livsvilkår, er processen omkring Egholm- forbindelsen også et angreb på demokratiet og dermed alle de værdier, som man hylder i grundlovstalerne i dag.

Sidst men ikke mindst – hver dag ser vi nye eksempler på en umenneskelig udlændinge- og flygtningepolitik. Vi fik besluttet, nogen af børnene i de syriske lejre skal hjem, men det krævede et massivt politisk pres – og vi er ikke i mål endnu. Syriske flygtninge trues med udvisning til Assads Syrien. Flygtninge skal sendes til Afrika, hvor de kan få behandlet deres sag og blive bosat, hvor det er muligt. Det bliver sværere og sværere, at få statsborgerskab – og få de samme rettigheder i vores samfund – herunder stemmeret – som os andre. Mennesker af anden etnisk herkomst mødes i større og større omfang med racistiske kommentarer – nogle gange overfuses de direkte. Vi må vende os mod racismen. Det skal være nemmere at blive dansk statsborger. Vi skal igen tage imod flygtninge i Danmark.

Det er på tide, at vi siger fra – og kræver, at menneskerettighederne også skrives ind i grundloven.

Så lad os i dag love hinanden, at vi i fortsætter kampen mod den ødelæggende motorvej hen over Egholm og arbejder for at få miljø, klima, natur og menneskerettigheder ind i grundloven.