Handicapområdet presset

Ved budgetforhandlingerne for budgettet for 2018 havde Enhedslisten særlig opmærksomhed på handicapområdet. Vi var meget bekymrede for, om det var realistisk, at et forøget samarbejde mellem de forskellige forvaltninger allerede i 2018 kunne føre til et mindre forbrug end det reelle forbrug i 2017. Denne bekymring skyldtes ikke mindst, at der på dette område de seneste 4 år er gennemført omlægninger og effektiviseringer, som har medført besparelser på 54 millioner kroner.

Udover at få afsat flere penge på budgettet, end der var afsat i 2017, lykkedes det os også, at få med i budgetaftalen, at der kunne bruges ca. 10 millioner af de bundne midler på området, sådan at forbruget kunne fastholdes på det niveau, vi landede på i 2017, hvis de planlagte omlægninger ikke gav de forventede besparelser.

Efter at vi har set Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport fra de første 4 måneder i 2018 (klik på linket og læs), kan vi konstatere, at der bliver hårdt brug for disse midler (6 millioner for Ældre- og Handicapforvaltningen) og at der formentlig også bliver brug for andre initiativer på området.

Enhedslisten vil i denne proces lægge afgørende vægt på at undgå hovsaløsninger samt forringelser for mennesker med handicap eller medarbejderne.

Per Clausen