Senior Man in Wheelchair looking out of a window in a hospital corridor.

Handicapområdet skal have flere penge

Handicapområdet skal have flere penge

  • I Enhedslisten er vi helt enige med Handicaprådet i, at det ikke er forsvarligt at ville reducere udgifterne på handicapområdet med 10 millioner i 2018 i forhold til det forventede forbrug i 2017. Dette er særligt uholdbart set i lyset af, at der er allerede sparet ca. 50 millioner kroner som følge af den Udviklings- og Omstillingsplan, som byrådet vedtog i 2014, mod Enhedslistens stemmer, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Udviklings- og Omstillingsplanen har betydet forbedringer for nogen mennesker med handicap, men har givet forringelser for de dårligst stillede og lagt et massivt pres på medarbejderne. Derfor er det helt nødvendigt med flere penge til handicapområdet ved budgetforhandlingerne, fortsætter Per Clausen.
  • For Enhedslisten er der helt afgørende, at denne udfordring løses, sådan at det ikke bliver nødvendigt med yderligere besparelser i 2018 på handicapområdet, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. : 3167-5008