Hasseris i Rødt

Hasseris i Rødt

Opfattelsen af Hasseris som et traditionelt borgerligt område holder ikke, hvis man ser på hvordan beboerne stemte ved kommunalvalget. hasserisavis.dk har lavet et lille tankeeksperiment, hvor vi forestiller os, at Hasseris er en selvstændig kommune, der skal vælge sit eget Byråd. Resultatet viser, at Hasseris er næsten lige så Rød som resten af Aalborg kommune.

Af Jens Skovgaard, Hasseris Avis

Note:
Mandatberegningen er foretaget efter den officielle D’Hondts metode, som anvendes ved kommunal- og Regionsrådsvalg. I beregningen er der taget højde for de valgforbund, som partierne havde indgået inden valget. Der er således tale om en opgørelse, der svarer til den som Aalborg Byråd er blevet sammensat efter.
 

Borgerne i Hasseris stemmer næsten som i resten af Aalborg Kommune. En opgørelse baseret på afstemningsresultatet fra KFUM-Hallen viser at hasserisborgernes politiske holdninger ikke afviger væsentligt fra det øvrige Aalborg.

I Hasseris var Socialdemokratiet også den absolutte topscorer med 39,8%, en fremgang på hele 11,1% ift. valget i 2013. Alle øvrige partier, som er repræsenteret i det nuværende Byråd gik tilbage. Størst tilbagegang fik Venstre, som måtte konstatere en tilbagegang på 3,2%. Samme tendens gjorde sig gældende for hele Aalborg Kommune.

For at tydeliggøre overensstemmelsen mellem resultatet i Hasseris og hele kommunen, har vi beregnet mandatfordelingen for Hasseris, og fordelt 31 mandater, svarende til det antal, der vælges til det rigtige Byråd.

Som det ses af oversigten, er der et klart rødt flertal i Hasseris, dog ikke et absolut flertal til Socialdemokratiet sådan som det samlede resultat for kommunen blev. Herudover er der kun tale om mindre forskydninger. Konservative og Radikale har kunnet tiltrække flere vælgere i Hasseris, formentlig fordi de havde to markante kandidater i Thomas Krarup(C) og Jørgen Hein(B). De øvrige afvigelser er resultatet af meget få stemmers forskel.

Placeres partierne i de blokke, de traditionelt tilhører, opnår Rød blok 18 mandater. I Aalborg Byråd udgør Rød blok 20 mandater. Blå blok får i ‘Hasseris Byråd’ 13 mandater mod 11 i Aalborg Byrådet.

Det kan naturligvis indvendes, at en kommune af Hasseris’ størrelse ikke har et Byråd med 31 medlemmer. Men faktisk ville Rød blok have et absolut flertal uanset antallet af medlemmer.

Så myten om et politisk borgerligt Hasseris kan altså hermed manes i jorden.

Artiklen er venligst stillet til rådighed for os af Palle Bjørnstrup og Jens Skovgaard, Hasseris Avis, den 21. februar 2018