Aalborg Kogræsserforening – Sofiendal, Hasseris og Restrup Enge

Aalborg Kogræsserforening satte økologiske køer på græs den 5. maj

Kogræsserforeninger er kendt mange steder i landet, og nu er den første af sin slags en realitet i Aalborg Kommune. Initiativet har været et stykke tid under vejs. Tidligere i år var der således første infomøde om projektet, som selv en bioetiker, der er vegetar, kan se fidusen i.
Det er sjældent at høre en vegetar tale for metoder til at opdrætte kvæg med henblik på, at de skal ende som bøffer.
Det blev en flok aalborgensere dog vidne til, da Aalborg Kommune havde indbudt til orienteringsmøde om kommunens første kogræsserforening, der senere, den 26 april holdt sin stiftende generalforsamling.
I første omgang er der kommet økologiske jersey tyrekalve, der ellers skulle være aflivet, sammen med to køer ud på græsset i Hasseris Enge, hvor de vil græsse fra maj til oktober, hvorefter kalvene bliver slagtet og kødet solgt til medlemmerne.
I græsningssæsonen er det medlemmernes ansvar at holde opsyn med kalvene. Medlemmerne skal hver især ud på engen to gange om måneden, så der er styr på dyrenes trivsel hver eneste dag. Det ender med en ottendedel kalv i køleskabet og fryseren til hvert medlem.

Godt initiativ

Til infomødet i foråret, havde projektets tovholder, Zacharias Brix Madsen, grøn agent hos Aalborg Kommune, inviteret bioetiker Mickey Gjerris, der indledte sit oplæg ved at konstatere, at han både var københavner og vegetar, så måske ikke havde de bedste kort på hånden til at blive aftenens mest populære person.
Mickey talte dog varmt for kogræsserforeninger.
  • Undersøgelser har vist, at det mest klimavenlige oksekød, man kan producere, er fra udtjente konventionelle malkekøer, mens kødkvæg har et højt klimaaftryk. Derfor burde jeg måske sige: »hvad har I gang i, med planer om en kogræsserforening«, men hvis man vil gøre noget godt for dyrevelfærd og natur, og fortsat spise bøffer, så tror jeg faktisk, det her er vejen at gå. De gode ting overgår ulemperne, sagde Mickey Gjerris.
  • Man får meget bedre dyrevelfærd, mens der samtidig er brug for afgræssere til at holde de lysåbne arealer og sikre biodiversitet. Samtidig bidrager sådan et projekt her til madkulturen. Kødet er ikke bare noget, man henter i en foliebakke i supermarkedet. Det giver noget forståelse. Samtidig giver det også muligheden for at samles om noget meningsfyldt. Derfor synes jeg alt i alt, det er et fantastisk initiativ, og så må jeg bare følge med fra sidelinjen, og så komme tilbage om 10 år og snakke om kikærter, lød det fra bioetikeren.
  • Men I skal ikke melde jer ind og tænke, at I så har reddet verden, og dermed godt kan købe en større bil, fastslog han.

Første af mange

Hos Aalborg Kommune, håber Zacharias Brix Madsen, at foreningen i Hasseris Enge kommer til at skabe grundlag for endnu flere foreninger i kommunen. For mens kogræsserforeninger er noget nyt i Aalborg, findes de i vid udstrækning andre steder. Blandt andet har man fundet stor inspiration i Vejle Kommune, hvor man har hele 30 græsningslaug.
  • Vi synes, det er rigtig godt, at flere får et forhold til økologi og lokal fødevareproduktion. Samtidig ser vi det også som en stor opgave at skabe mere sammenhæng mellem land og by, sagde den grønne agent, der har været i dialog med interesserede borgere i andre områder af kommunen.
  • Men I skal ikke gøre det her for at få billigt kød. I skal gøre det, fordi I synes, det er spændende og gerne vil være med til at skabe mere bæredygtighed, og fordi I ved, kalvene har haft det godt og I gerne vil have kød af høj kvalitet, lød opfordringen fra agenten, der regner med en kilopris omkring 70 kroner for det krogmodnede kød.

Land og by

Kalvenes græs i Hasseris Enge er ejet af kommunen og bliver forpagtet af Per Bundgaard, økologisk planteavler. Kalve og køer kommer fra Bundgaards staldanlæg i Vadum, som han lejer ud til sharemilking.
Sammen med den selvstændige økologikonsulent Thorkild Nissen bliver Per Bundgaard foreningens kvægfaglige livline. Og landmanden var ikke sen til at springe til, da han blev kontaktet af kommunen.
  • Det er et projekt, som forhåbentlig skaber mere kontakt mellem land og by. Derfor vil jeg gerne være en del af det, sagde Per Bundgaard.

Fra skeptiker til medlem

Det er ikke kun kommune, landmand og bioetiker, der ser perspektiver i projektet. Efter halvanden times oplæg skulle flere af de fremmødte ikke bruge mere en en sandwich’ tid til at overveje situationen og skrive sig på listen over kommende medlemmer.
En af dem var entrepriseleder Morten Munkholt.
  • Jeg var egentlig skeptisk, da jeg kom, men jeg synes, det er et rigtig spændende projekt. Det er ikke så meget for kødets skyld, men mere fordi jeg kan høre, at det er godt for dyrene, godt for naturen og også giver noget fællesskab. Og så vil jeg rigtig gerne være med til at gå og nusse om et par køer, når jeg alligevel skal ud og gå tur med hunden, sagde han.

Kogræsserforeningens åbningsarrangement, 5. maj 2018

Lasse P. N. Olsen rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

Lasse havde fået æren, at holde åbningstalen.

Lasse startede med, at byde de mange fremmødte velkommen til arrangementet i Hasseris Enge, hvor kogræsserforeningens køer skulle lukkes ud på græs. Noget Lasse havde glædet mig rigtigt meget til.

Rådmanden, som bekendt er medlem af Enhedslisten, kom i sin tale ind på en række væsentlige og betydningsfulde forhold ved initiativet. Han sagde b.la.:

Aalborg Kogræsserforening

Formålet med foreningen er at producere økologisk kød og fremme et bæredygtigt forbrug af fødevarer. Som medlem af kogræsserforeningen kan I som borgere selv være med til produktionen sammen med lokale landmænd.

Som medlem passer I køerne, der afgræsser et kommunalt areal. Når køerne så skal slagtes, får I kødet med hjem. Det giver både et tilhørsforhold – og let adgang – til lokal og økologisk fødevareproduktion. Det er noget helt andet end den temmelig industrielle fødevareproduktion, som vi ellers kender i Danmark.

Samtidig med, at kogræsserforeningen bidrager til den helt nære og lokale fødevareproduktion, så hjælper I med at passe på naturen. Hvis engarealerne ikke bliver afgræsset, springer de i skov over tid, og den biologiske mangfoldighed bliver begrænset.

Bæredygtighedsstrategien

Hele den tænkning er er i fin tråd med Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi. Den handler blandt andet om, at vi sammen skal gøre det let at leve bæredygtigt. Vi skal alle have mulighed for at deltage aktivt i at skabe grundlaget for en god og bæredygtig tilværelse.

I forhold til miljø og klima, betyder det, at vi ønsker at fremme en miljøbevidst og bæredygtig adfærd. Eksempelvis ved at øge andelen af økologiske fødevarer, der bliver produceret her i kommunen.

De senere år er økologisk fødevareproduktion blevet mere bynær.

Andelstanke og deleøkonomi

Egholm Folkefarm, Fjordhaverne og Aalborg Kogræsserforening er udtryk for, at andels tankegangen er kommet tilbage. Forhåbentlig for at blive. For det er ikke hvilke som helst køer, vi skal lukke på græs nu. Det er delekøer.

Fødevaresuverænitet

Hvis vi zoomer lidt ud og kigger på fødevareproduktion i et globalt perspektiv, så kan vi se, at en meget stor del af handlen er koncentreret hos meget få firmaer, som opererer over hele verden. Og vi kan se et globaliseret marked for fødevarer.

Det giver nogle få store producenter og distributører en meget høj grad af kontrol over såsæd og afgrøder og over distributionen af fødevarer. Samtidig skaber det biologisk ensretning i stedet for artsrigdom og mangfoldighed.

Når vi selv tager del i at producere vores fødevarer, er vi med til at tage kontrollen tilbage, og jeg synes faktisk, at vi i dag har god grund til at ranke ryggen og glæde os over, at vi også her i Aalborg er med på en global bølge, som handler om fælles lokal forvaltning af fødevareproduktionen på en måde, der ikke bare er skånsom overfor natur og miljø, men som faktisk skaber bedre betingelser.

Samskabende grøn omstilling

Det er ingen hemmelighed, at en grøn omstilling kræver en grøn indstilling. Det skal give mening at agere grønt.

Derfor ønsker vi fra Aalborg Kommunes side at understøtte borgernes egen deltagelse i den grønne omstilling. Vi kalder det “samskabende grøn omstilling”.

Jeg håber, I alle vil være med til at gøre en forskel ved at udvikle jeres hverdag i en bæredygtig retning. F.eks. via kogræsserforeningen og de mange andre initiativer, hvor vi tager lidt af kontrollen over fødevareproduktionen tilbage.

Efter Lasses tale var tiden komme til at lukke kalvene ud på marken 🙂

Er du interesseret i yderligere information kan du sende mail til forkvinden: Jeanne Wislund Hansen:  jeanne.wislundhansen@gmail.com

Reporter, webmaster Torben Skovgaard, Enhedslisten Aalborg