Historien om en uskøn Alliance

Aalborg Alliancen blev indgået i august måned 2018. Aftalen blev indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, DF og De Radikale (ofte omtalt som byrådet), Erhverv Norddanmark, Dansk Industri Aalborg og LO Aalborg. I Alliancen har man blandet en række fornuftige initiativer fra Jobcenterets side i forhold til virksomhederne sammen med en støtte til en motorvej hen over Egholm på en ofte uigennemskuelig måde. Den overordnede hensigt har været at skabe en illusion om, at Aalborg står samlet bag ønsket om en motorvej hen over Egholm.

600 millioner kroner til Egholm-motorvejen

De politiske partier forpligtede sig i denne aftale til at sikre, at Aalborg Kommune afsatte 600 millioner kroner (20×30 millioner) som medfinansiering til en 3. Limfjordsforbindelse (i praksis Egholm-linjeføringen). Enhedslisten sagde nej, fordi vi var og er imod denne motorvejsforbindelse og De Konservative ønskede ikke at medvirke til kommunal finansiering af en statslig motorvej. De Konservative accepterede dog i praksis dette, da de indgik i budgetforliget for 2019, hvor en tilslutning til dette var en betingelse for at komme med i budgetforliget. Af samme grund stod Enhedslisten uden for dette budgetforlig. At det handlede om opbakning til Egholm-linjen fik vi dokumentation for, da byrådet den 17. juni 2019 vedtog at bidrage med 2,5 millioner til en revision af VVM-undersøgelsen. Her foreslog Enhedslisten, at Aalborg Kommune skulle kræve, at også alternativerne (et ekstra tunnelrør og et alternativ med markante forbedringer af den kollektive trafik, mere gods på skinner og bedre vilkår for cyklister) blev inddraget i VVM-undersøgelsen. Det stemte alle byrådets øvrige partier imod. Derefter stemte Enhedslisten – som det eneste parti – imod at bruge kommunale midler på denne VVM-undersøgelse.

Dækningsafgiften fredes

De fire partier aftalte også, at de ville arbejde for, at dækningsafgiften forblev på samme niveau i de 20 år, som aftalen løb. Ind i mellem postuleres det derfor, at det er dækningsafgiften, der betaler de 600 millioner kroner til Egholm-motorvejen. Det ændrer imidlertid intet. Dækningsafgiften indgår i alle kommuner, som en helt almindelig skatteindtægt.

Ingen dokumenteret effekt på beskæftigelsen

Det 3. element gik ud på, at et tættere samarbejde mellem Jobcentret og virksomhederne i Aalborg skulle medvirke til at reducere arbejdsløsheden så meget, at det kunne finansiere de kommunale udgifter på 30 millioner kroner om året til motorvejen. Ifølge Thomas Kastrup ville dette betyde, at de 600 millioner kroner kunne skaffes, uden at det gik ud over velfærden og andre investeringer i Aalborg. Oprindeligt var det meningen, at der skulle følges op på disse resultater hvert år, men det er aldrig sket. Og man har ikke i de år Aalborg Alliancen har eksisteret kunnet dokumentere nogen effekt af denne på beskæftigelsen i Aalborg.

Bedre service fra Jobcenteret – men ingen forpligtigelser for virksomhederne

Forud for indgåelsen af aftalen om etableringen af Aalborg Alliancen var der meget omfattende drøftelser mellem DI, Erhverv Norddanmark, LO og Jobcenteret om man kunne og ville forpligte virksomhederne til i større udstrækning at bruge Jobcenteret ved rekruttering af arbejdskraft. DI og Erhverv Norddanmark var helt afvisende overfor dette – og i stedet endte man med en hensigtserklæring. I det hele taget er det karakteristisk for aftalen, at det stort set kun er kommunen, der bidrager. Kommunen betaler de 600 millioner kroner til motorvejen, kommunen koordinerer og markedsfører Aalborg Alliancens aktiviteter og Aalborg Kommune tilbyder i en vis udstrækning medlemmerne af Aalborg Alliancen ekstra serviceydelser og kontaktmuligheder i kommunen. Det reelle indhold af de sidste er svært at vurdere. Jeg har flere gange fået bekræftet, at det ville være ulovligt, hvis kommunen giver særlige fordele til virksomheder, som er med i Aalborg Alliancen. Det ændrer ikke noget ved, at markedsføringen af Aalborg Alliancen klart giver det indtryk, at virksomhederne opnår en række fordele ved et medlemskab her. Det har de øvrige partier i byrådet afvist at ændre på.

Aalborg Kommune når den er værst

Alt i alt er der tale om en uskøn alliance, hvor man bruger 600 millioner kroner på at få etableret en motorvej, som flertallet af borgerne i Aalborg Kommune ifølge flere meningsmålinger er imod. Man markedsfører Aalborg Alliancen på en tvivlsom og misvisende måde, hvor man ofte undlader at fortælle, at formålet først og fremmest er at demonstrere opbakning til en motorvej i Egholm-linjeføringen. Man puster medlemstallet op ved at indmelde en række kommunalt ejede og kontrollerede virksomheder m.v. Et trist eksempel på styringen af Aalborg Kommune, når den er værst.

Per Clausen