Højhusplaner bremses af Miljø- og Planlov

I efteråret 2017 vakte det stor opmærksomhed, da en gruppe rigmænd tilbød at opføre et bilmuseum og et højhus på 107 meter til parkering og beboelse midt i et industrikvarter.

Den gang var alle – undtagen Enhedslisten – begejstrede. Vi påpegede, at det nok var en dårlig ide at bygge boliger midt inde i et industrikvarter og at vi i øvrigt ikke brød os om ideen om at bygge boligerne oven på et parkeringshus på 7 etager. Heller ikke selv om parkeringshuset var tegnet af Bjarke Ingels og i øvrigt var en kopi af et parkeringshus i Chicago.

Vi tillod os også at problematisere, om det overhovedet var en god ide at bygge så højt i Aalborg.

Nu har det vist sig, at miljø- og planlovgivningen forhindrer, at man bygger boliger her. Det har jeg sagt hele tiden og det burde ikke komme som nogen overraskelse. Særligt ikke efter at regeringen har skærpet planloven for at beskytte industrien i områder, som er udlagt til industri, mod at blive pålagt nye miljøkrav, fordi der bygges boliger i nærheden.

Bilmuseet er der derimod ikke nogen problemer med at placere her. Så hvis rigmændene bag projektet gerne vil forære Aalborg dette, kan de bare gøre det. Til gengæld kan det blive sværere at finde en passende plads til det højhus, som skulle give de glade givere et pænt overskud på projektet.

Min holdning er, at vi må tage stilling til dette i forbindelse med vedtagelsen af den nye højhusplan i Aalborg. Jeg tror, det bliver meget svært og er stadig grundlæggende skeptisk over for ideen med at bygge boliger oven på et parkeringshus på 7 etager.

Per Clausen