Hvem er bange for plantebaseret kost? Byrådsmødet den 9. maj

Ved byrådsmødet den 9. maj var der enstemmighed om alt lige fra ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til en ny daginstitution i Vestbyen og en stribe nye lokalplaner. Men plantebaseret kost som et tilvalg i kommunale institutioner viste sig pludselig at skille de ideologiske vande.

Andreas Beyer Gregersen. Medlem af den kommunale baggrundsgruppe i Enhedslisten Aalborg. Til daglig underviser han i filosofi på blandt andet Aalborg Universitet og bor i Vejgaard med sin kæreste og søn.

Reportage fra Byrådsmødet v/ Andreas Beyer Gregersen

På vej mod bedre grundvandsbeskyttelse
Per Clausen fremlagde på vegne af Klima- og Miljøudvalget en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i et område ved Kongerslev. Det er næsten umuligt ikke at gå ind for politisk, at vi skal have adgang til rent vand i hele kommunen. Alligevel er det blevet underprioriteret i flere årtier, og denne plan er ét ud af flere skridt for at sikre bedre adgang til rent drikkevand for alle kommunens borgere. Aalborg Kommune er i stigende grad udfordret på det her område – både fordi vandværkerne har svært ved at levere til de nye kvarterer, som opstår med byudviklingen, og fordi pesticider og andre stoffer viser sig i grundvandet som et resultat af fortidens synder, der langsomt er sivet ned gennem jorden. Drikkevand er ligesom alt andet også en begrænset ressource.

Kommunalpolitisk konsensus
Ellers kom mødet vidt omkring. To kommuneplanstillæg for et område i Aalborg Øst og et i Nibe blev begge godkendt, mens en lokalplan for Skansekvarteret i Nørresundby fik ros fra begge politiske fløje for at sætte fokus på bevarelse af kvarterets kulturelle udtryk.

Der blev blandt andet også orienteret omkring afspærring af midtbyen i forbindelse med Tall Ships Races 2022. Per Clausen påpegede til dette, at det derfor er ekstra vigtigt, at den kollektive trafik fungerer godt, så alle borgere kan transportere sig rundt omkring, mens det løber af stablen.

Det Konservative Folkeparti stillede til allersidst forslag om, at kommunen skal undersøge, om der kan opsættes en kombination af solceller og støjdæmpning ved E45-motorvejen lige syd for fjorden. Da der er meget få erfaringer med at opsætte solceller ved motorvejsstrækninger, skal det undersøges nærmere, før der kan besluttes, om det vil være en smart investering.

Et liberalt forslag
Til gengæld var der politisk debat for alle pengene, da Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstres forslag om at indføre en mulighed for et plantebaseret måltid i kommunale institutioner blev taget op.

Umiddelbart ser forslaget ellers ikke kontroversielt ud: Det handler blot om at tilbyde et reelt alternativ til kød for både kommunalt ansatte og andre borgere, hvor det er praktisk muligt. Som Anna Aaen formulerede det, handler det om at tilbyde lidt mere end bare tilbehøret til en hovedret med kød for alle dem, der gerne vil spise mere plantebaseret. Det er både til fordel for folks sundhed og for de ambitioner, som Aalborg Kommune nu har på klimaområdet. Heldigvis var både Socialdemokratiet og Venstres byrådsgruppe også med på forslaget.

Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti virkede til at være næsten forargede over forslaget. På den ene side sagde Kristoffer Hjort Storm fra Dansk Folkeparti, at der allerede tilbydes plantebaseret kost overalt for dem, som ønsker det – så i den optik sparker vi åbenbart en åben dør ind. Men samtidig var især Morten Thiessen fra Konservative ude med retoriske angreb omkring, at forslaget var “formynderisk”, og at “vi skal tjene borgerne, ikke herske over dem”. Som Per Clausen svarede, er dette forslag egentlig et liberalt forslag, da det giver borgerne et mere frit valg, når de står og skal vælge mad i en kommunal kantine eller madordning.

Fra Enhedslistens side handler dette forslag om at arbejde for, at alle i Aalborg Kommunes institutioner kan få lov til at vælge et lækkert og mættende plantebaseret måltid i stedet for enten at vælge kød eller tage sin egen madpakke med.


Referat fra byådsmødet

Se video fra byrådsmødet