Hvordan kommer der flere aktiviteter i Aalborg? Det hele er alt for stille nu.

Hvordan kommer der flere aktiviteter i Aalborg?

Det hele er alt for stille nu.

Heldigvis er vi i Enhedslisten Aalborg begyndt med onlinemøder via Zoom.

De har været en stor succes og er blevet brugt til diskussioner om bl.a. OK’20 på det private arbejdsmarked – og betydningen for de kommende forhandlinger på det offentlige område i 2021. Vi har debatteret skole – og det fortsætter vi med den 30. april hvor ledelse på de mindste skoler er på dagsordenen. Peder Hvelplund, vores lokale repræsentant i Folketinget har givet et view på de politiske kampe i Folketinget lige nu – og med en Nordjysk indfaldsvinkel.

Alt er med til at styrke vores sammenhold og fællesskab om et bedre samfund nu- og efter Corona krisen.

Se vores møder her.

Lige nu har vi på landsplan meldt ud, at alle frontmedarbejderne på sygehuse, ældreområdet og daginstitutionsområdet skal have et løft i de kommende OK-forhandlinger i 2021. Der skal afsættes en målrettet pulje på 5 mia. til området

Typisk for områderne er, at de er domineret af kvinder på arbejdspladserne, måske en medvirkende årsag til de lave lønninger.

Kan det være en indfaldsvinkel for at diskutere ligeløn og kvindepolitik?

Jeg selv har været meget aktiv i kampen mod Egholm-Motorvejen. Også her ligger det lidt stille – altså lige bortset fra, at de der vil have Egholm-Motorvejen kæmper med næb og klør båder i Aalborg, Region Nordjylland og på Christiansborg.

Jeg har tænkt om det kan være en ide med et onlinemøde om emnet?

Vi kan spørge en kreds af ressourcepersoner om de vil deltage i et oplysende debatmøde om status. Det kan være:

  • Peder Hvelplund, der arbejde med det på Christiansborg
  • Per Clausen, der arbejder med det i Byrådet i Aalborg
  • Louise Faber, der er Formand for Borgerbevægelsen mod motorvej og kampen for demokrat og borgerinddragelse
  • Henrik Mørck, der bor på Egholm og deltager i indsamling af dokumentation om dyre- og planteliv på Egholm
  • Kasper Kristensen, der ejer Restaurant Kronborg på Egholm
  • Christian Gade Bjerrum, der er en del af Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen Nej Tak.

Hvad tænker du om sådan et møde? Kan det være interessant og evt. give nye indfaldsvinkler?

Vi nærmer os kommunalvalget i november 2021. Det er ikke spor for tidligt at komme i gang. Kan vi bruge et møde til en drøftelse, opsamling af ideer til satsningsområder og til fælles inspiration?

Jensens Bøfhus er i konflikt med fagforeningen 3F. De har lockoutet alle 3F’s medlemmer. Kan vi i et møde online debattere hvordan vi kan bakke op? Skal de have lov til at kæmpe sig ud af en overenskomst og frigøre sig for en fagforenings mulighed for at støtte op om ansatte? Kan det ”smitte” af på andre områder hvis Jensens Bøfhus lykkes med at slippe af med de organisere på restauranten og en ”besværlig Fagforening?

Skal vi holde et online møde, snart, hvor vi inspirer hinanden til at være mere offensive i denne – alt for stille periode?

Vi kan vel godt invitere vores venner med i de 7 andre afdelinger af Enhedslisten i Nordjylland?

Jeg glæder mig til at høre mere – og vil hellere end gerne sørge for møderne og opreklamering af dem på hjemmeside, Facebook og andre steder.

Torben Skovgaard