Hvorfor skal sorte Rantzau have sin egen gade i Aalborg?

HVORFOR SKAL SORTE RANTZAU HAVE SIN EGEN GADE I AALBORG?
Johan Rantzau anførte den hær af landsknægte, der i 1534 stormede Aalborg, afbrændte store dele af byen og knuste de nordjyske bønder og aalborgensiske borgeres oprør i blod, alligevel har vi en gade opkaldt efter ham i Aalborg – hvorfor?  Var det ikke bedre, at Aalborgs gadenavne mindede og ærede mennesker, der kæmpede og arbejdede for at gøre Aalborg og verden et bedre sted forde mange og ikke de få?  Og gerne nogle, der er blevet glemt selvom , de  burde huskes og mindes.  Derfor vil Enhedslisten i byrådet stille forslag om, at Rantzausgade får et nyt navn. Men hvilket? Det mener byrådsgruppen ikke, den skal bestemme alene, derfor opfordres medlemmerne til inden d. 1 marts at sende et begrundet forslag til vores sekretær  Rasmus Falk Østergaard (e-mail: rasmusf@enhedslisten.dk) om hvilken  afdød person, der bør æres med sin egen gade for sit arbejde, hvad enten det er  bedre sociale forhold, faglig kamp, miljø ,fred, rettigheder for alle eller frihedskampen 1940 – 1945 . Den Kommunale Baggrundsgruppen vil da udvælge to kandidater til et nyt gadenavn, der vil komme til afstemning på den ordinære generalforsamling d. 4. april.
Med venlig hilsen
Per Clausen
Lasse P. N. Olsen