Indvielse af strækning af den genslyngede og nyrestaurerede Guldbækken.

Af Rådmand Lasse Olsen

I dag har jeg sammen med 4. kl. på Lyngbjerggårdskolen i Godthåb indviet en strækning af den genslyngede og nyrestaurerede Guldbækken.

Som en del af Aalborg Kommunes indsats for at opfylde EU’s vandplaner skal vi restaurere i alt 73 km vandløb, så der igen kan blive gode gyde- og levevilkår for fisk, og natur- og miljøtilstanden i det hele taget forbedres. Samtidig bliver naturen omkring Godthaab Hammerværk meget mere attraktiv, og flere lokale gav udtryk for, at bækkens rislen lyder behageligere end før restaureringen.

Efter forslag fra Enhedslisten blev der på budgettet for 2016-18 sat ekstra penge af til at komme hurtigere i mål med vandløbsprojekterne, så vi kan genskabe naturen hurtigst muligt.

Der var rigtig flot fremmøde fra lokalsamfundet til indvielsen, og det var virkelig sjovt at pjaske med vand sammen med alle ungerne.

En rigtig god dag. Tak for lån af gummistøvler til Vandmiljøafdelingen 😊

#aalpol #miljø #vandplaner #Guldbækken #natur #GrønneResultater #FællesskabFungerer#udatglomedPNO