Ingen kommunale penge til en motorvej hen over Egholm

Enhedslisten vil i stedet bruge de kommunale midler på bedre forhold for børn, ældre og udsatte borgere.

Vi har ikke brug for mere, men mindre biltrafik, når vi skal løse de udfordringer vores klima og miljø står over for. Nye motorveje og udvidelser af de eksisterende løser ikke trængselsproblemerne, men skaber mere bilkørsel og flere problemer.

Derfor afviser Enhedslisten en motorvej hen over Egholm.

Enhedslisten fremsætter i stedet en række konkrete forslag, som vil reducere behovet for biler til transport af mennesker og gods og forbedre vilkårene for den kollektive trafik, gående og cyklende.

 • Der etableres af en +buslinje fra Vodskov til Svenstrup, som føres igennem det nye kvarter på Stigsborg.
 • Etablering af nye stop på nærbanen nord for Aalborg i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup.
 • Etablering af flere vigespor på jernbanen i Vendsyssel, så der kan blive bedre mulighed for flytte både menesker og gods fra asfalt til skinner.
 • En øget indsats for at flytte transport af gods over på vand.
 • En systematisk indsats for at sprede myldretidstrafikken. Aalborg Kommune og regionen kan gå i spidsen med fleksible mødetider og drøfte problemstillingen med de faglige organisationer og private virksomheder.
 • Bedre muligheder for hjemmearbejde.
 • Understøttelse af mere samkørsel.
 • Styrke delebilsordninger – blandt andet ved at stille Aalborg Kommunes biler til rådighed, når de ikke bruges af kommunen.
 • Etablere en broforbindelse for cykler og gående mellem Stigsborg og Aalborg og indtil denne er etableret sikre gratis færgetransport her.
 • Sætte prisen ned på den kollektive trafik.
 • Investere i øget kapacitet i færgen mellem Hals og Egense og gøre anvendelsen af denne billigere eller gratis.

Hvis de andre partier fastholder ønsket om at bruge 600 millioner kommunale kroner på en motorvej hen over Egholm, kræver Enhedslisten denne beslutning til en bindende folkeafstemning. Der er tale om en meget vidtgående beslutning, som står i direkte modsætning til Socialdemokratiets holdning før valget, hvor man understregede, at det var staten, som skulle finansiere en sådan forbindelse. Derfor er det helt oplagt at gennemføre en folkeafstemning om dette spørgsmål

Nordjyske Tidende har p.t. en meningsmåling – For og Imod – at der bruges kommunale penge. Stem her

Fremtidens Aalborg har underskriftindsamling her