Ingen ubehagelige breve fra Aalborg Kommune op til en weekend

Der har været flere historier i medierne om borgere, som har fået elektronisk post i en weekend eller fredag aften med beskeder, som kunne have meget alvorlige økonomiske konsekvenser. Det kan være post vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp. boligsikring m.v. Henvendelser, som kan være svære at håndtere, når man ikke har mulighed for at komme i kontakt med kommunen, egen læge, kontaktperson m.v.

Jeg spurgte derfor Familie- og Socialforvaltningen i Aalborg Kommune om man ville undersøge mulighederne for at undgå, at borgerne modtager elektronisk post med et sådant indhold op til weekender og helligdage.

Af svaret fremgår det, at både Ydelsescentret og Sygedagpengehuset allerede i dag bestræber sig på at undgå, at sende post med et sådant indhold ud fredag.

Oveni dette vil forvaltningsledelsen sende et tydeligt signal ud i organisationen om, at det forventes, at medarbejderne, når der sendes breve eller andre afgørelser, som er til ugunst for borgeren, ikke udsender disse en fredag eller op til helligdage, hvis brevet kan vente.

Det ville være juridisk muligt at opstille et krav om, at der slet ikke sendes e-post ud op til en weekend. Der ville dog være en række undtagelser og det ville også give en række tekniske udfordringer. Derfor har jeg i første omgang valgt at stille mig tilfreds med forvaltningens svar. Men skulle der være borgere, som oplever, at disse retningslinjer ikke følges, vil jeg naturligvis gerne høre om det.

Per Clausen

Læs svaret fra Aalborg Kommune her: Post op til weekenden