Invester dagpengene i arbejdspladser

  • Aalborg Kommunes økonomi presses på grund af høj arbejdsløshed af store udgifter til dagpenge og det såkaldte beskæftigelsestilskud. Løsningen på denne udfordring er at skabe flere arbejdspladser – ikke at skære ned på beskæftigelsesindsatsen, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten.
  • Derfor foreslår Enhedslisten, at man i Aalborg Kommune i 2020 indfører en forsøgsordning, hvor der afsættes 20 millioner kroner til at give et tilskud til ansættelse af en arbejdsløs med mere end 26 ugers arbejdsløshed på 200.000 om året i tre år. Dette tilskud skal kunne søges af kommunale institutioner, virksomheder og forvaltninger til at øge antallet af ansatte, fortsætter Per Clausen.
  • Det skal være en betingelse, at ansættelsen af den arbejdsløse skal ske i samarbejde med Jobcenteret, sådan at vi er sikre på, at ansættelsen nedbringer arbejdsløsheden i Aalborg Kommune. Dermed opnår Aalborg Kommune en besparelse på et tilsvarende niveau som tilskuddet. Ordningen evalueres forud for budgetforhandlingerne i 2020 med henblik på at vurdere om den skal fortsættes, siger Per Clausen.
  • En sådan ordning vil give mulighed for et løft i den kommunale service, hjælpe arbejdsløse ud af arbejdsløshed og øge aktiviteten i Aalborg uden ekstra udgifter for Aalborg Kommune. Den ligger i naturlig forlængelse af en aalborgensisk tilgang, hvor vi ser på muligheder fremfor på begrænsninger. Derfor håber jeg, at byrådets øvrige partier vil tage godt imod vores forslag, slutter Per Clausen.

Yderliger kommentarer:
Per Clausen
Tlf. : 31 67 50 08