Kandidater

  • Enhedslisten opstiller 34 kandidater fordelt på 18 kvinder og 16 mænd.
  • Aldersmæssigt er spredningen stor. Den yngste er 18 år og den ældste er 75 år. Gennemsnitsalderen er 45 år.
  • Mangfoldigheden på listen stor. Vi har stor spredning på uddannelse, erhverv og bopæl.
    Vi har 4 kandidater af anden etnisk oprindelse og selv om de fleste kandidater kommer fra Aalborg og Nørresundby, har vi også kandidater fra de mindre byer i kommunen, som Nørholm, Vodskov, Godthåb, Hals, Vaarst, Klarup og Gistrup, fortsætter Per Clausen.
  • Når vi er lykkedes med at få opstillet så mange kandidater, skyldes det, at der er stor interesse for og vilje til at bidrage til vores valgkamp.

De 10 spidskandidater til byrådsvalget finder du her

Vores øvrige kandidater, nummer 11 til 35 finder du herunder.

11 – Mia Bønløkke, Aalborg, 35 år, gymnasielærer

12 – Ezra Thomsen, 23 år, Nørresundby, kontanthjælpsmodtager

Jeg håber på en dag at blive tatovør.

Jeg stiller op af flere grunde, for jeg synes der skal nogen ind i byrådet, der ikke er ciskønnede og heteroseksuelle – jeg synes, der skal nogle ind der ikke er akademikere og der skal nogle unge ind.

Mine mærkesager er:

Bedre forhold til kørestolsbrugere og gangbesværede:

Som en der har siddet i kørestol rundt i byen ved jeg, hvor umuligt det er at komme rundt, og det kan vi simpelthen ikke byde byens gangbesværede.

Ordentlig behandling af syge og socialt udsatte i systemet:

Vi kan ikke være bekendt at syge og socialt udsatte bare kastes rundt i systemet. Vi skal have nogle ordentlige indsatser, der giver bedre mulighed for at komme videre i systemet, om det er i flexjob, førtidspension eller i alment job med den nødvendige støtte ved siden af.

Bedre forhold for LGBTQIA+ personer:

Som queer person er der ofte en forventning om, at man flytter til København, fordi der er muligheder, men jeg vil være med til at give bedst mulige rammer i Aalborg til, at det også er attraktivt at bo her som LGBTQIA+ person

13 – Josephine Pagani, 28 år, konsulent og cand. Soc

Jeg blev medlem af Enhedslisten Aalborg i december 2020, fordi jeg ønsker at støtte en mangfoldig, solidarisk og grøn fremtid for Aalborg Kommune. Jeg mener, at alle skal have friheden til at udfolde sig selv og leve det liv de ønsker, uanset køn, seksualitet, indkomst, etnicitet, uddannelse, hudfarve, religion eller handicap. LGBT+ politik betyder meget for mig, hvilket er grunden til, at jeg både gennem min uddannelse og i mit frivillige foreningsliv har fokuseret på, hvordan man kan styrke LGBT+ personers rettigheder. Derfor vil jeg sætte fokus på nordjyske LGBT+ personers trivsel i både kommunen og regionen, da jeg mener, at det kun er passende at lægge handling bag ordene, når vi taler for inklusion og mangfoldighed i Aalborg Kommune. Under min studietid på Aalborg Universitet flyttede jeg i bofællesskab med flere bulgarske og rumænske studerende. Gennem mit venskab til dem fik jeg en personlig indsigt i, hvor svært det er for bl.a. unge østeuropæere at finde arbejde i Aalborg Kommune. Derfor vil jeg gerne sætte fokus på, hvordan vi bedst kan hjælpe unge arbejdsløse østeuropæiske akademikere med at komme i fast arbejde på ordentlige vilkår, så de kan bruge deres kompetencer og bidrage til det danske samfund, som de så brændende ønsker at være en del af.

14 – Anders Lundkvist, Klarup, 75 år, pensionist

 

15 – Casper Knudsen, Nørholm, 36 år, ph.d.-studerende

Jeg bor i Nørholm sammen med min kone Liv og mine børn Lyng og Birk.
Mærkesager:
Ingen motorvej over Egholm – Mere plads til cykler og offentlig transport. I stedet for at lave mere motorvej over Limfjorden skal vi forbedre den kollektive trafik i hele kommunen, så den bliver billigere, med flere afgange og mere fleksibilitet. Der skal være flere og bedre cykelstier – både i byerne og på landet. Der skal være bedre mulighed for at kombinere transportformer – for eksempel tage sin cykel med i bussen eller på en flextur.
Minimumsnormeringer og kortere skoledage
Daginstitutionerne skal bidrage til at sikre alle børn en tryg start på livet – Aalborg skal gå forrest med reelle minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Børn har også ret til fritid. Derfor skal vi have kortere skoledage og styrke DUS ’erne med mere personale.
Aalborg Kommune er større end Aalborg by – prioritering af landsbyerne. 70.000 borgere i Aalborg Kommune bor i mindre byer og landdistrikterne. Derfor skal ikke kun Aalborg by være i fokus når der planlægges, og når budgetmidlerne prioriteres. Landsbyskoler, fleksible busforbindelser, cykelstier, forsamlingshuse og kultur er livsnerverne i landsbyerne.

16 – Stine Rye, Aalborg, 21 år, studerende

Til dagligt har jeg min gang på Aalborg Universitet, hvor jeg er på mit 2. år på jurauddannelsen. Jeg sidder i bestyrelsen i Rød-Grøn Ungdom Aalborg, og er en af vores nordjyske kandidater for Enhedslisten til kommunalvalget. For mig er det vigtigt, at min kommune er et sted, hvor det er rart, sikkert og trygt at være, uanset køn, seksualitet eller etnicitet – og at vi også har en kommune at bo i om 50 år.

Et kryds ved mig er derfor et kryds ved:

En grøn fremtid
Min generation står til at overtage en klode, hvor den massive udledning af drivhusgasser har igangsat klimaforandringer, som er katastrofale og uigenkaldelige. Det er derfor kritisk, at en demokratisk, rød og grøn omstilling igangsættes – nu.

En by, hvor der er plads til alle
Aalborg er en fantastisk by. Her er barer, diskoteker, foreningsliv og fritidsaktivitet. Disse skal afspejle borgerne som bor her – og man skal kunne være lige præcis den man vil, uden at frygte chikane og hadforbrydelser.

Bilerne af banen og cyklerne på vejen
Vi skal gøre det attraktivt for pendlere at tage cyklen fremfor bilen på arbejde, i skole eller på uddannelse.

17 – Jens Svarre-Ankjær, Aalborg Øst, 53 år, fleksjobber – lagerarbejde

 

18 – Susanne Flydtkjær, Aalborg, 59 år, testmedarbejder

Jeg hedder Susanne og bor i Aalborg Vestby. Jeg har det sidste halve år været ansat i Aalborg Kommunes Testenhed.

Klima og miljø er en af mine mærkesager – grøn omstilling er en absolut nødvendighed hvis fremtidens generationer skal have samme adgang til ressourcer af samme kvalitet, som vi har i dag – det økologisk råderum og indfrielse af klimamålene må derfor være udgangspunktet for al aktivitet.

Det kan ikke være rigtigt at vi skal finde os i at vi har en landbrugsindustri som har ret til både at udlede CO2, kvælstof og pesticider – med den forurening det har af både vores luft og drikkevand.

Omstilling til økologi – nedtrapning af svineindustriens produktion er derfor helt nødvendig. Aalborg kommune skal her gå forrest – sikre grønne jobs til de få der stadig er ansat i svineproduktionen – og ikke mindst ved at gå foran med meget mere plantebaseret kost i alle kommunens driftsenheder og institutioner.

Bæredygtigt byggeri er en væsentlig brik for at nå klimamålene. Aalborg Kommune skal i anlægsudbuddene kræve klimabudgettering, så der kan træffes de rigtige klimavalg i konstruktion og materialer – der skal med andre ord bygges i træ når der bygges nyt og når der renoveres.

Og så skal kommuneplanen og lokalplanerne give klimaretning i materialevalg og konstruktion.

Hvorfor ikke have solceller på alle kommunens bygninger.

Væsentligt er også at få nedbragt behovet for at transportere sig – og retten til at køre enkeltpersoner i biler. Biler fylder for meget – der skal være plads til mennesker i byen.

19 – Emilie Søndergaard, Aalborg, 23 år, pædagogstuderende på UCN

Flere hænder at holde i.

For mig er Aalborg kommune et sted, hvor det skal være trygt at vokse op. Uanset om adressen hedder Hals eller Hasseris, Kongerslev eller Sebbersund.

Investerer i fremtiden. Investerer i børneområdet!

Vælg kloden!

I har hørt det før, og nu hører I det igen. Den grønne omstilling er vigtig, og vores klima og miljø har en stor plads i valgkampen. Det er så altafgørende, at de gode samtaler og ambitiøse valgløfter ikke bare forbliver gode one-liners. Enhedslisten kæmper og vil altid kæmpe en brag kamp for, at Aalborg kommune bliver grønnere dag for dag.

Egholm-motorvej NEJ TAK!

Der er ingen tvivl om, at Aalborg kommune på ingen måde skal støtte op om en tredje limfjordsforbindelse – og slet ikke over Egholm!

20 – Nicolai Schaumann, Hals, 40 år, skolelærer

1: Dem der har det sværest:
Lad os nu investere i den vigtigste ressource i vores land, mennesker! Det skal gøres med den rette motivation, som ikke findes i at gøre livet hårdere for dem, som befinder sig uden for arbejdsmarkedet. Vi skal have et stærkt offentligt system. I jagten på at udhule velfærden ender vi ud i en yderligere marginalisering af f.eks. socialt udsatte og mennesker på kanten af samfundet. Det må og skal fællesskabet tage hånd om.

2: skole og institutioner:
Ligeledes kan den udhuling af velfærdssamfundet gør det sig gældende på skole og uddannelsesområdet. Centraliseringer og sammenlægninger kan være en god ide i store byer, men i udkanten af kommunen kan det være katastrofalt. Skoler og foreninger er uendeligt vigtige for de små byer og samfund. Det skal være en kæmpe prioritering at bibeholde skoler og et stærke foreningsliv i alle hjørner af kommunen.

3: natur og klima:
Vi må tage vare natur, miljø og ressourcer, sådan at fremtidens generationers livsmuligheder ikke undergraves. Vi skal have et øget fokus på naturgenopretning og et stort fokus på bl.a. Limfjorden, som – ligesom alt muligt andet natur – gisper efter vejret. Limfjorden er foruroligende forurenet. Det må og skal vi have styr på.

21 – Lene Mikkelsen, Vodskov, 64 år, pensioneret lærer

 

22 – Victor A. Holmfort, Aalborg Øst, 26 år, studerende

 

23 – Astrid Gravgaard Hald, Aalborg, 18 år, gymnasieelev

Går til dagligt på Aalborg Katedralskole på 3. år.
Jeg er kontaktperson i Rød-Grøn Ungdom Aalborg og til november er jeg tilmed at finde på stemmesedlen i Aalborg for Enhedslisten – og det er der flere grunde til.
Vejen til et solidarisk og bæredygtigt samfund starter med lokal forandring. Når kapitalismen sætter miljøet og mennesket i anden række, skal vi sige fra. Det er dét, der får mig til at stille op til byrådet.
Det er vigtigt, at vi alle arbejder for at skabe forandring og kæmpe for, at vores farverige forskelligheder ikke bliver lig med undertrykkende ulighed, og her skal byrådet gå forrest!
Jeg vil selv arbejde for bl.a.: Et meningsfuldt samfund – ubegrænset af forældede strukturer og unødvendig stigmatisering, klima og bæredygtighed som en integreret del i uddannelsessystemet og skoleskemaet, samt lige adgang til de kollektive altafgørende velfærdsordninger.

24 – Jørn Madsen, Aalborg Øst, 61 år, mentor

 

25 – Ina Froberg, Aalborg, 40 år, underviser

 

26 – Jan Rothmann, Gistrup, 72 år, pensionist

 

27 – Morten B. Kristensen, Godthåb, 56 år, psykolog

Jeg er mand, 56 år og uddannet som psykolog fra Aalborg Universitet i en sen alder, og har inden da arbejdet siden jeg var 21 år.

Jeg stiller op som kandidat til kommunalvalget i 2021 for Enhedslisten, fordi jeg mener at vores politik på en række områder kan skabe bedre opvækst-, livs- og arbejdsbetingelser for de fleste almindelige mennesker, og derfor bør sætte et større aftryk i kommunen.

Især synes jeg det er vigtigt, at der ikke bliver en motorvej over Egholm, at flere naturområder sikres, at det sociale område opprioriteres, at der sikres bedre psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladser, samt at velfærd generelt sikres og forbedres.

Det er også vigtigt med bedre, billigere og grøn kollektiv trafik.

28– Anja Kaptain, Aalborg, 31 år, studerende

 

29 – Michael Levisen, Aalborg Øst, 55 år, faglig konsulent

 

30 – Kristina Gammelgaard-Larsen, Aalborg, 30 år, kandidat, folkesundhedsvidenskab

Jeg er mor og jordemoder, og for nyligt uddannet med en kandidat i Folkesundhedsvidenskab.

Jeg stiller op som kandidat til kommunalvalget, fordi jeg mener, at Aalborg skal være en bedre by at vokse op i. Det er fuldstændigt afgørende for vores børns trivsel og vores alles fælles fremtid, at vores institutioner bliver bedre rustet til at møde børnenes behov og understøtte deres udvikling. Hvis vores institutioner skal være andet og mere end blot opbevaringsplads, mens forældre er på arbejde, kræver det, at vi indfører reelle minimumsnormeringer, så de dygtige pædagoger og ansatte får mulighed for at udføre deres arbejde med en kvalitet, vi kan være stolte af.

I det hele taget skal vi investere mere i vores børn. En grøn og bæredygtig fremtid, med respekt og rum for mangfoldighed skal sås i barndommen. Vigtige emner som både miljø og klima samt køn og seksualitet skal fylde langt mere på skoleskemaet. Vuggestuer og børnehaver skal hjælpes til praktisere ud fra en åben og fordomsfri tilgang til køn, hvor der blandt andet gøres op med forældede tanker om ”drenge-” og ”pigeaktiviteter”.

Derudover kan du finde mit navn på stemmesedlen, fordi jeg mener, at det vil være en katastrofe for Egholm og for vores miljø, hvis ikke vi sløjfer de nuværende planer om en motorvej hen over øen. Egholm er et værdifuldt og højt værdsat stykke natur, som vi skal værne om. I stedet for at bygge motorveje, skal vi fremme mulighederne for at vælge alternative transportformer ved at gøre Aalborg til en bedre cykelby samt ved at styrke den kollektive trafik, både internt i Aalborg, men ikke mindst i hele regionen, så det bliver nemmere at være pendler.

31 – Vibe Sørensen, Aalborg Øst, 51 år, kreativ designer

Jeg er 51 år og bor i Aalborg øst. Jeg har været på førtidspension siden 2017, efter 10 år i et kommune-helvede af jobprøvninger, kursuser, resurse- og rehabiliterings perioder, psykiater, psykologer og velmenende 20-årige social arbejder, der havde lært at udvikling var det nye grønne… suk!

Jeg ønsker bedre- og menneskelige forhold for langtidssyge. Bare sådan en indlysende ting som at kommunen, skal tage lægens/psykologens/psykiaterens ord for sandt. Og et totalt stop for kommunens ansatte læger, der udtaler sig om mennesker de aldrig har mødt. Og så skal der begrænsninger på antal “prøvninger” af syge mennesker og oplysning om hvor lang tid en udredning må tage. Ingen burde gennemgå 10 opslidende år som jeg.

Derudover er natur og økologi vigtige for mig. Bare fra jeg var barn er der sket meget med dansk natur, færre insekter og fugle og egern…. Lad os være et kommunalt forbillede for hele verden, på hvordan man nedsætter forbruget og finder på måder til mindre forurening og dermed en sundere natur.

Jeg er kreativ og har altid gang i projekter. I dag er det primært hækle og strik, der har min interesse, og jeg holder kreative hyggeaftner i vores fælleshus. Jeg kan godt lide det nære og at være noget for mine naboer og medmennesker.

32 – Lotte Falk, Aalborg, 48 år, visiterende Koordinator

33 – Flemming Gade, Aalborg, 68 år, pensionist

Jeg bor i Vestbyen i Aalborg. Er uddannet pædagog og har i mere en 40 år arbejdet med børn og unge, – senest som faglig sekretær i pædagogernes fagforening BUPL.

Jeg har mange grunde til at være opstillet for Enhedslisten og det vil føre for vidt at komme ind på dem alle, så her er nogle af mine væsentligste mærkesager:

Forældrebevægelsen Hvorerderenvoksen har påvist er der 11.31 børn pr. voksen i Aalborg Kommunes børnehaver og ikke 5,8 børn som tallene fra Danmarks Statistik påstår, og 4,9 børn pr. voksen i Aalborg Kommunes vuggestuer, mens Danmarks Statistik siger 2.8 børn pr. voksen.

Andre undersøgelser viser at pædagoger i kommunens børnehaver ofte er alene med endog meget store børnegrupper på 17-18 børn, og helt op til 9 børn i kommunens vuggestuer. Det er uanstændigt overfor børn, og overfor personalet.

Enhedslisten i Aalborg vil i byrådet kæmpe for, at der bliver indført reelle minimumsnormeringer på institutionsniveau, til gavn for kommunens børn.

For Enhedslisten betyder minimumsnormeringer:

3 børn pr. pædagog i vuggestuer

6 børn pr. pædagog i børnehaver

9 børn pr. pædagog i SFO, – eller DUS som det hedder i Aalborg.

Fritidscentrene i Aalborg Kommune gør en kæmpe indsats og er en afgørende grund til at der i Aalborg Kommune ikke er bandeproblemer i samme omfang, som vi ser i andre større byer i Danmark. Det skyldes i høj grad den forebyggende og opsøgende indsats som fritidscentrene varetager, og de fortjener stor anerkendelse og ikke årligt tilbagevendende trusler om nedskæringer. Jeg vil arbejde for at Fritidscentrene får de nødvendige ressourcer og ikke mindst at de får arbejdsro.

Som beboer i Vestbyen er jeg selvfølgelig stærk modstander af ”Den 3. Limfjordsforbindelse” over Egholm, som vil ødelægge et helt kvarter. I stedet skal der satses på at udbygge den kollektive trafik i hele kommunen, – på den måde bliver der mindre trængsel!

34 – John Ørtoft, Aalborg, 66 år, pensionist

Jeg bor sammen med Jytte- og er opvokset i Vejgaard. Er uddannet rørsmed og socialpædagog. Er gået på pension her i september måned. Dette efter 18 år som socialarbejder hvor jeg arbejdede med Aalborgs udsatte og hjemløse borger.

De 3 mærkesager som jeg vil nævne her og som jeg vil have særligt fokus på i mit engagement i Enhedslisten – og i Aalborg kommune – i de næste år er:

Det er vores ældre borgere.

Vores udsatte borgere, herunder også misbrugere.

Aalborgs og oplandsbyernes udvikling.

Omkring vores ældre borgere vil jeg have særlig fokus på:

At der kommer mere daglig hjælp hos borgeren, hvor dette er nødvendigt. Herunder rengøring som er mangelfuld ved de fleste ældre borgere.

Maden som vores ældre borgere får udbragt af kommunen, koster over 1800 om måneden. Rigtigt mange penge ud af en pension. Det må kunne gøres billigere. Ja hvad mon prisen blev hvis de 30 millioner Kr. som Aalborg kommune bruger til Egholm forbindelsen blev brugt til at maden til vores pensionister blev billigere.

Jeg vil gøre opmærksom på hvor det er muligt, at det er fuldstændigt urimeligt at et måltid mad på Fynsgade centret koster 72,50kr. for vores bys pensionister. Dette samtidigt med at den store buffet nede på borgmesterens forvaltning koster lidt over 30kr.

Omkring byens udsatte og hjemløse borgere, vil jeg have fokus på at der er bolig til alle.

Det skulle jo nok være muligt i en by hvor der er tusinde af ledige boliger.

Jeg vil råbe op hver gang Aalborg kommune fjerner bænke. Bænke som de hjemløse har siddet på. En praksis som kommune har brugt de sidste mange år.

De mange udsatte grønlandske borgere skal have den hjælp og bolig som de har behov for. Ved sidste hjemløsetælling udgjorde vores grønlandske borgere næsten en tredjedel af Aalborgs 260 hjemløse.

Politisk vil jeg også arbejde for at der til byens misbrugere er et afrusningstilbud. Herunder også et rusfrit omsorgstilbud.

Jeg vil også have et fokus på, at der bliver ved med at være penge til stoffri behandling. Ja, en chance jeg fik for 28 år siden, ved at komme i døgnbehandling. Som betød at jeg fik de gode muligheder et clean liv har givet mig.

Den udvikling som er sket i Aalborg, har jeg jo fulgt hele mit liv. Fra min opvækst i arbejder kvarteret i Vejgaard. Her arbejdede de fleste mænd på Aalborg Værft, Eternitten, havnen eller ude på Aalborg Portland, kvinderne mest på Obel. Set hvordan Aalborg er vokset igennem nye uddannelse steder og nye viden og teknologiske industrier.

Jeg har set Aalborg bys fortætning. Jo langt fra kønt alle steder. Men jo en udvikling der har gjort Aalborg meget mere mangfoldig, livlig, spændende og kulturelt rigere.

I dette vil jeg arbejde for at byens fortætning sker med respekt for byens grønne åndehuller. Med respekt for Aalborgs kulturelle arv som findes i de gamle bydele i Aalborg.

Jeg vil omkring oplandsbyerne have fokus på at der sker en decentralisering af administration, sundhedstilbud og at der også er kulturelle tilbud i vores oplands byer.