Karnersvej – en attraktivt kvarter i bydelen Vejgaard

Det er vigtigt at byrådet lytter til de borgere der er, og bor i vores bydele.

Det er ikke vigtigt at byrådet lytter til investorerne, når investorernes fremtidsprojekter generer dem der allerede bor i vores by.

Det der sker nu med lokalplanen for Karnersvej er et kedeligt eksempel på, at byrådet hellere lytter til investorerne, end til de Karnersvej – Aalborgensere, der har haft deres liv og tilknytning til denne del af den historiske bydel Vejgaard i mange år.

Lokalplanen er et klart eksempel på, at indlevelse i Aalborgensernes hverdagsliv erstattes af en mærkværdig fascination af vækstaksen, som går ud på at investorerne skal have optimale vilkår for at by – udvikle langs denne vækstakse – som oftest med højt og tæt byggeri der ikke passer ind, og som beboerne ikke ønsker.

Det ødelægger den historiske by, og de historiske bydele, når byrådet sammen med investorerne igen og igen udformer lokalplaner i vækstaksen med højhuse og tætheder som ikke passer ind i den eksisterende by – og det generer beboerne.

Beboerne på Karnersvej har igennem lang tid været meget aktive, og forsøgt at gøre Aalborgs politikere opmærksomme på dette meget uheldige forhold, og beboerne i Karnersvej – kvarteret mødes nu af en ny lokalplan som kun vedrører et delområde, og ikke viser hvordan helheden ender med at se ud. Denne salamiteknik, og manglende lydhørhed overfor beboernes velbegrundede frygt for urealistiske parkeringsnormer, tjener ikke Aalborg Kommune til ære.

Sammen med Vejgaard Samråd peger borgerne fra Karnersvej – kvarteret, som mange gange tidligere på, at der mangler harmoni mellem nyt og eksisterende – de argumenterer for at Aalborg Kommunes planlægning savner respekt for de historiske dele af Aalborg.

De eksisterende historiske dele af Aalborg by skal vi respektere og sættes først i den politiske beslutningsproces når vi planlægger forandringer i vores by. Dette bør være et hovedprincip – ikke kun i Enhedslisten.

Derfor har Enhedslisten stemt imod såvel lokalplanen for Karnersvej, som imod den nye Hovedstruktur til kommuneplanen som netop har været i for – debat blandt borgerne. I Hovedstrukturen, som er byrådets overordnede mål for fremtidens planlægning, viderefører Aalborg byråd nemlig en vækstaksetænkning som på sigt vil ødelægge endnu flere dele af de historiske bykvarterer i Aalborg.

Vi mener der først og fremmest skal tages hensyn til de borgere der allerede bor i de historiske bydele, og de historiske bydeles særlige bymiljøer og karakteristika skal styrkes og udvikles – derfor er vi imod vækstaksetænkning rettet mod investorernes behov.


Kære By- og Landskabsudvalg
Vi sender jer her et opråb – og en invitation – i lyset af jeres behandling af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan om opførelse af 68 boliger i op til 5 etager for enden af vores villavej, Karnersvej. Der er tale om en af mange kommende fortætningslokalplaner med flere hundrede etageboliger, der de kommende år vil omkranse og påvirke dagligdagen i vores villakvarter.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen på vegne af villakvarteret ved Karnersvej
læs opråb og invitation


Bilag fra sagsbehandlingen i kommunen