Klima, natur og mennesker med handicap svigtes i ny forvaltningsstruktur

  • Umiddelbart lyder det som en god ide med en ny Klima- og Miljøforvaltning, men når et flertal, fjerner al natur fra denne forvaltning, så er der ikke meget klima og miljø tilbage. Både i forhold til fremtidens klimaløsninger og i forhold til miljøet spiller naturen en meget vigtig rolle. Derfor er en Klima- og Miljøforvaltningen uden natur meningsløs, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Energi og Miljø (Enhedslisten).
  • Flytningen af hele naturen over i By- og Landskabsforvaltningen betyder også, at naturinteresserne bliver underlagt den overordnede planlægning i Aalborg Kommune, hvilket øger risikoen for, at hensynet til naturen underlægges investorernes økonomiske interesser. Det sker i en kommune, som trods enkelte fyrtårne, generelt set ikke står særligt stærkt på naturområdet, fortsætter Per Clausen.
  • Konsekvensen bliver også, at vi får en meget stor By- og Landskabsforvaltning og en meget lille Klima- og Miljøforvaltning. Dette strider mod en af forudsætningerne for arbejdet med en ny forvaltningsstruktur, hvor man lagde op til, at forvaltningerne skulle være nogenlunde lige store. Alt i alt er det svært at se de saglige argumenter for, at Socialdemokratiet på dette område har bøjet sig for Venstres ønsker, siger Per Clausen.
  • Det er også fornuftigt at samle handicapområdet i en forvaltning, men vi er meget bekymret for konsekvenserne for de mange mennesker med handicap, som har hårdt brug for støtte til at leve et så uafhængigt liv, som muligt og som skal sikres maksimale udviklingsmuligheder, men som ikke har nogen muligheder for at komme i arbejde, når de placeres i en Beskæftigelses- og Socialforvaltning, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08