Konstruktiv dialog med VIVA Bolig om Birkebo

Konstruktiv dialog med VIVA Bolig om Birkebo

  • Jeg brugte formiddagen på et konstruktivt møde med VIVA Bolig om de manglende døre på Birkebo.  VIVA Bolig erkendte at forløbet set fra borgernes side ikke havde været tilfredsstillende og kom med nogle gode bud på, hvordan de vil håndtere tilsvarende udfordringer fremadrettet, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg byråd.

  • De vil nu sørge for at dørene blev sat op, så hurtigt, som muligt og de vil tage  initiativer til nogle ekstraordinære tilbud/aktiviteter for beboerne som delvis kompensation, fortsætter Per Clausen.
  • For at undgå at en lignende situation opstår igen, vil de for det første i samarbejde med. Aalborg Kommune sikre, at der bliver udarbejdet standarder for alle væsentlige dele af en plejebolig, så man ikke igen får sat døre op, som kan falde af, eller andre tilsvarende sager. For det andet vil de internt få vedtaget nogle nye procedurer, der sikrer, at tilsvarende sager kan løses langt hurtigere – også i de tilfælde, hvor en leverandør forsøger at løbe fra ansvaret. Juridiske stridigheder om, hvem der skal betale, må ikke igen føre til et så langvarigt forløb, som vi har set på Birkebo, siger Per Clausen.
  • Forløbet er stadig en skandale efter min opfattelse, men jeg fornemmer heldigvis en stor vilje hos VIVA Bolig til nu at løse problemet, så hurtigt, som muligt og til at sikre, at en tilsvarende situation ikke opstår igen. Det er jeg meget tilfreds med, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 3167-5008