Kulturen under pres igen

Alle rammes af stigende priser på energi og andre varer. Mange kulturinstitutioner rammes dobbelt. De har øgede udgifter til el samtidig med, at besøgstallet falder, fordi folk bliver nødt til at prioritere deres forbrug, og her er det oplagt at spare på koncerter, teaterforestillinger m.v.

I modsætning til situationen under Covid 19, er der denne gang ikke meget fokus på kulturlivets situation. Det gælder også, når vi ser på forslaget til budget for Aalborg Kommune.

Udover knap 10 millioner til de udendørs arealer omkring Spritten, og et løfte om 100 millioner kommunale kroner til at flytte Aalborg Teater til Spritten (5 millioner om året i 20 år), er der kun (små) besparelser på kulturområdet. Sådan ville jeg ikke prioritere midlerne.

Jeg anerkender fuldt ud, at vi har store udfordringer på børne- og unge området. Udfordringer som slet ikke løses i det fremsatte forslag til budget.

Her er brug for et markant løft – og vi har også brug for flere penge til at løse klimaudfordringerne og leve op til ambitionerne i den klimaplan, som byrådet netop har vedtaget.

Det er også rigtigt, at kommuners økonomi generelt set er presset af en dårlig økonomiaftale mellem regeringen og KL. Det skyldes ikke mindst, at et stort flertal i folketinget har besluttet at bruge op imod 17 milliarder mere om året til militær oprustning. Den prioritering er jeg helt uenig i, men det kan Aalborg Byråd ikke umiddelbart ændre på.

I den situation er der ikke mange penge til kulturen, men vi kan jo starte med at fjerne den grønthøsterbesparelse på 1 million kroner, som er lagt ned over samtlige kulturinstitutioner, som får mere end 0,5 millioner kroner i støtte fra Aalborg Kommune.

Herudover foreslår vi ved budgetforhandlingerne, at der afsættes 2 millioner kroner målrettet tit at give kulturelle oplevelser til børn fra økonomisk dårligt stillede familier.

Det er i disse familier, at der er størst risiko for, at de kulturelle oplevelser spares væk. Udover at give disse børn nogen gode oplevelser, vil disse penge også komme kulturlivet i Aalborg til gavn.

Herudover har vi også fokus på det kulturelle vækstlag og de udøvende kunstnere. De er i forvejen økonomisk udsatte og rammes derfor ekstra hårdt af den voldsomme inflation. Derfor synes vi, at det er oplagt at afsætte et mindre millionbeløb til legater til udøvende kunstnere fra Aalborg Kommune.

Ved sidste års budget blev vi enige om, at vi i 2027 og 2028 ville afsætte 2×10 millioner til at opføre en ny bygning til det scenekunstneriske vækstlag i forbindelse med de eksisterende bygninger på Huset.

På den måde kunne vi løse de udfordringer Det Hemmelige Teater har i deres nuværende lokaler, skabee n bedre synenergi, tilgængelighed og netværksdannelse mellem Aalborgs kunstneriske vækstlag.

Ved fremlæggelsen af dette års budget, er det uklart, om Aalborg Kommune stadig er indstillet på at give denne støtte. Vi vil ved budgetforhandlingerne foreslå, at vi kommer med en klar tilkendegivelse om, at vi fortsat vil støtte dette projekt med 2×10 millioner kroner.

Det er helt nødvendigt, hvis Huset og Det Hemmelige Teater skal lykkes med at få støtte fra fonde til resten af udgifterne ved dette projekt.

Så selv om der ikke bliver mange nye penge til kulturen ved dette budget, er der stadig diskussion om fordelingen af midlerne og mulighed for et lille løft. Så giv gerne udtryk for jeres holdning, inden vi går til de afgørende forhandlinger på torsdag.