Kulturlivet er mere end en storskærm på Gammeltorv

Gennem den seneste tid har kulturlivet i Aalborg været debatteret i Nordjyske.
Det er et område, der jævnligt kommer til diskussion, i takt med at Aalborg skifter karakter, vokser og forandrer sig.

Det er tydeligt, at der fra flere politiske sider og fra erhvervslivet er et ønske om, at nu skal Aalborg – endelig – markere sig kulturelt for at lokke flere turister til byen.

Som en konsekvens heraf, har der i Aalborg i lang tid været fokus på størrelsen, hvad enten det har været monumentale kulturelle institutioner som Nordkraft, Musikkens Hus eller events a la Tall Ships Race, DGI dagene eller storskærmsarrangementer.

I sit seneste udspil på kulturområdet har Venstre i forlængelse af denne udvikling foreslået, at der til det kommende budget laves en eventstrategi, så Aalborg kommune kan markere sig endnu mere på store arrangementer både i forhold til sports- og kulturlivet.

I Enhedslisten har vi ikke noget imod, at der kommer flere gratis arrangementer, som gør det muligt for flere af kommunens borgere at få del i kulturtilbud. Det er faktisk helt i tråd med vores egen kulturpolitik.

Men vi mener, det kan være et problem, når man ensidigt satser på de store kommunalt drevne events, uden samtidig at styrke græsrødder og den kulturelle mangfoldighed, som på trods af manglende politisk opmærksomhed, findes over hele kommunen.

De eksisterende kulturinstitutioner og initiativtagere har de senere år været mål for besparelser, som også har ramt det lokale kulturliv.

Det har været resultatet af nogle år med nedskæringer, stramme budgetter og hårde prioriteringer, men vi mener ikke at det er i orden på den ene side at være med til at udsulte det eksisterende kulturliv og på den anden side så sætte en masse nye kommunalt drevne kulturarrangementer i verden, det giver for stor en skævhed på den aalborgensiske kulturscene.

De store arrangementer og institutioner hører til i en by som Aalborg, men de koster mange penge. Dertil kommer fremtidige projekter som et nyt Aalborg Teater og et nyt Historisk Museum. Det vil medføre hårde prioriteringer, og kan ikke undgå at blive et problem i en tid med stramme budgetter.

Enhedslisten mener, at kultur er meget mere end dette og de store arrangementer og institutioner er i høj grad indrettet på, at kultur er noget, du forbruger, ikke noget, der skabes af alle mennesker.

For at holde gang i et rigt og bæredygtigt kulturliv i en kommune som Aalborg, finder vi det i Enhedslisten utrolig vigtigt, at der er en balance i den måde kulturmidlerne bliver brugt på, sådan at lokale kulturkræfter trives, blomstrer og udvikler sig.

  • Derfor foreslår Enhedslisten at der i stedet for en evenstrategi i det kommende budget bliver afsat flere penge til, at det eksisterende lokale kulturliv kan udvikle sig og trives i vores kommune og til at flere af kommunens borgere har adgang til det.

Bag de ”store” institutioner og arrangementer er hele det lag, der ligger lige nedenunder, ofte kaldet det eksperimentelle eller boblerne og rækken af mindre institutioner.
Skal Aalborg virkelig blive en kulturby, skal der være boblere og en mangfoldig vifte af institutioner.

  • Derfor foreslår Enhedslisten, at der skal arbejdes på at skabes et overblik på dette område med henblik på at få et klart billede af hvilke samt udfordringer det lokale kulturliv består overfor, hvad enten det handler om statussen for den rytmiske musik, den lokale billedkunst m.m.

Det vigtigste for Enhedslisten er at sikre et kulturliv i Aalborg hvor flest mulige deltager aktivt, derfor ser vi gerne, at Kulturskolen engagerer sig i bredt i hele kommunen, så at alle kommunens børn og unge, uanset bopæl og social baggrund, får tilbud om aktiv deltagelse i kulturelle aktiviteter, og at der arbejdes på at etablere øvesteder for unge, der vil spille musik over hele kommunen især i omegnsbyerne.

Aalborg skal videre.

Kulturpolitikken i Aalborg skal have et nyt fokus, hvor det ikke blot handler om storskærm på Gammeltorv og nye store prestige projekter og events, men i lige så høj grad om at understøtte kulturelle græsrødder og ildsjæle, samt borgernes muligheder at deltage aktivt.

Flemming Gade

Kandidat til kommunalvalg og medlem af Enhedslistens Kommunalpolitiske Baggrundgruppe i Aalborg.

Efterlønsmodtager, bor i Aalborg Vestby. Gift med Lone, som jeg har været sammen med siden 1973. Far til 3 børn, og farfar/morfar til 3 børnebørn.

Politisk aktiv siden 1972.

Uddannet som pædagog i 1977 og har hele sit arbejdsliv arbejdet med børn og unge, som pædagog og som institutionsleder. Det er også det område der har hans særlige interesse, både i forhold til hvilke vilkår man byder kommunens børn og unge, men i høj grad også de vilkår vi giver de ansatte i kommunen, som er beskæftiget inden for dette ekstremt vigtige område.

Flemming har, lige siden han som 12-årig blev valgt som klasserepræsentant til elevrådet på Vesterkærets skole, været tillidsrepræsentant og engageret i studieorganisation og fagforening.

De sidste 6 år af sit arbejdsliv var  han medlem af bestyrelsen og faglig sekretær i BUPL Nordjylland, indtil han i 2016 valgte at gå på efterløn.